Örebro kommun i FoU-program om språkutvecklande arbete i förskolan

Nyligen gick startskottet för FoU-programmet Språkutvecklande förskola. Programmet är treårigt och syftar till att förskollärarna ska ges möjlighet att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt för att kunna stärka barns lärande och utveckling.

Zandra Ahkoila och Åsa Svahn, verksamhetschefer förskola, och Gunilla Eriksson Bergström, samordnare för språkutveckling, Örebro kommun.

Obeforskat område

I en kunskapsöversikt från Ifous 2022 om språkutvecklande arbete i förskolan konstaterades att det ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge pedagogerna vägledning i arbetet. FoU-programmet Språkutvecklande förskola är ett sätt att jobba med frågan.

Konceptet ELSA – Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner (från engelskans Early Educational Language Support Activities) – kommer att utgöra ett gemensamt avstamp för arbetet. I ett pressmeddelande beskriver Anette Olin, forskare vid Göteborgs universitet och vetenskaplig ledare för programmet, upplägget:

– Genom att använda aktionsforskning kommer pedagogerna att få ett verktyg för att utveckla sin praktik, och samtidigt lär vi oss mer om hur fördjupande språkkunskaper kan främjas exempelvis i en flerspråkig miljö genom pedagogernas samspel med barnen.

Sammanlagt är det elva skolhuvudmän, 422 medverkande och fem forskare som samverkar i programmet.

"Hjälper oss göra rätt saker"

Zandra Ahkoila är verksamhetschef för förskolan i Örebro kommun och tillika ordförande för FoU-programmets styrgrupp. Hon pekar på några anledningar till varför det är viktigt för kommunen att delta:

– Genom att medverka i det här programmet får vi hjälp att göra rätt saker inom det språkutvecklande området, saker som ger resultat och som bekräftar att vi har rätt fokus i arbetet. Barns språkutveckling är ju grundläggande. Språk är makt och demokrati.

Åsa Svahn, också hon verksamhetschef för förskolan i Örebro kommun, tillägger:

– Det handlar om att få vara samhällsmedborgare. Vi behöver ge varje barn möjlighet att utveckla språket för att kunna gå igenom skolan med godkända betyg och längre fram få ett arbete. Det är ett uppdrag vi har. Det känns värdefullt att nu få dela kunskap med andra huvudmän och arbeta nära forskare. Det kan ge nya perspektiv.

Gunilla Eriksson Bergström är ny samordnare för språkutveckling i Örebro kommun. Hon tycker att det är spännande att få vara med i programmet från start.

– Att få möta forskare och få ta del av deras forskning och kunskaper för att kunna omsätta det i det praktiska arbetet på förskolorna känns inspirerande och viktigt. Jag hoppas och tror att det kommer bli ett givande arbete som vi sedan kan dela med oss av till andra förskolor i Örebro.

De förskolor i Örebro som deltar i programmet är delar av Team Norr och Team Nordväst: Norrby, Vivalla, Varberga och Lundby.

Denisa Smajilagic och Annelie Lütz, Lundby förskolor

Denisa Smajilagic och Annelie Lütz, Lundby förskolor

Annelie Lütz och Denisa Smajilagic är förskollärare på Lundby förskolor. De ser fram emot att få medverka i FoU-programmet.

Annelie:
– Det ska bli spännande. Jag hoppas få bra verktyg, mer kött på benen, så att man gör rätt.

Denisa:
–Det är ett bra målområde. Vi har många barn med annat modersmål än svenska. Det ska bli
kul att se hur andra kommuner jobbar.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro.

Dessa skolhuvudmän medverkar i FoU-programmet:

 • Bjuvs kommun
 • Botkyrka kommun
 • Katrineholms kommun
 • Kävlinge kommun
 • Linköpings kommun
 • Malmö stad
 • Sjöbo kommun
 • Värmdö kommun
 • Västerås stad
 • Ydre kommun
 • Örebro kommun

Läs mer om FoU-programmet på Ifous webbplats.

Läs mer om aktionsforskning på Göteborgs universitets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: