Presentationer från lärardagarna 10 och 16 augusti 2017

Lärardagen logga

Här hittar du presentationer från de olika passen under Lärardagarna den 10 samt 16 augusti. Vi uppdaterar sidan så fort vi får in nya presentationer.

 


Bella Gelinder & Hanna Sollerman|Att organisera för utveckling - kan vi lära av varandra? Pdf, 1.8 MB.

Sara Andersson|Vill du jobba med hållbar utveckling i ditt klassrum? Pdf, 82.4 kB.

Helena Runman & Susanne Skagersten|Programmering och datalogiskt tänkande för de lägre åldrarna (F-3) Pdf, 915.5 kB.

Maya Koussa & Susanne Löthgren|Bygga broar, ur ett mångkulturellt perspektiv! Pdf, 230.1 kB.

Pia Söderberg & Marianne Schvarcz|Kan Du i förskoleklass göra något för att underlätta barnens läsinlärning? Pdf, 286.5 kB.

Perrongen|Hur ger vi, tillsammans, de nyanlända eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt lärande? Pdf, 2.2 MB.

MathsArne Ekström|FokusTaktik, Inriktning: Social Inkludering, KommunikationsKunskap (KK) - Lyfta sig själv och sin omgivning. Pdf, 21.4 MB.

Malin Bideby, Cecilia Bremer, Mattias Drejby & Birgitta Jansson | Naturvetenskapligt arbetssätt i praktiken – hurdå? Zip, 1.5 MB.

Erik Änghagen & Andréa Persson | När startar min lektion? När första eller sista eleven kommit in? Pdf, 4 MB.

Sofia Vestman, Muna Ahmed & Nadia Hagos | ”Studi” – ett digitalt läromedel för elever och pedagoger Pdf, 333.9 kB. (gymnasieskola) | ”Studi” – ett digitalt läromedel för elever och pedagoger Pdf, 304.4 kB. (grundskola)

Stefan Karlsson | Skolan håller på att digitaliseras. Hänger du med på resan? Pdf, 6.6 MB.

Doris Blom & Cilla Andersson | Vad heter Snipp snapp snut nu var sagan slut på arabiska? Pdf, 1.7 MB.

Petra Höglin & Charlotte Bäck | När ryggsäcken är full av skam, skuld och oro kan det vara svårt att få plats med läxböcker! Pdf, 445.8 kB.

Petronella Ekström | Att arbeta pedagogiskt i itslearning. Var börjar jag? Pdf, 586.6 kB.

Charlotta Pettersson | Det finns ett glapp mellan skolans praktik och forskningen Pdf, 2 MB.

Emmie Särnstedt | Hur kan skolan främja unga hbtq-personers psykiska hälsa? Pdf, 568.8 kB.

Anna-Karin Hedlund | Hur skriver du!!? Pdf, 797 kB.

Sven-Göran Wetterberg | Ingen föds till våldsbejakande extremist Pdf, 1.3 MB.

Joakim Henriksson & Maria Kaikkonen| Inspirationslektionen som engagerar och motiverar elever till fortsatta studier och framtida jobb Pdf, 2 MB.

Kerstin Hagblom | Kompetensutveckling utomlands för dig som vuxenutbildare – varför inte? Pdf, 1.2 MB.

Maria Lindborg & Sara Gustavsson | Liv & hälsa ung – så här upplever eleverna i år 2 på gymnasiet sin hälsa Pdf, 839.3 kB. | Sammanställning av gruppdiskussioner Pdf, 181.1 kB.

Sten Collander| ”Särskild begåvning – mer än hjärna! ” Pdf, 2 MB.

Christer Blohm & Isabella Kronvall | Pedagogik eller teknik? Pdf, 3.2 MB.

Helena Langeville, Per Johansson & Erika Alfredsson | Vad är det du inte har förstått? Pdf, 439.4 kB.


/ Redaktionen, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: