Gå till innehåll

I det här bloggspåret delar kvalitetsutvecklargruppen i Örebro kommun med sig av sina tankar, funderingar och erfarenheter från sina uppdrag.


Kvalitetsutvecklargruppens arbete ska bidra till att utveckla kvalitet i undervisning samt i annat pedagogiskt arbete på Örebro kommuns skolor oavsett huvudman. Kvalitets-utvecklarna arbetar oftast i par ute på sina uppdragsskolor. Samtliga kvalitetsutvecklare i gruppen kommer att bidra med texter till detta bloggspår.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se