Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Med utveckling i fokus – kvalitetsutvecklaruppdraget gjorde att jag växte som lärare

Med utveckling i fokus – kvalitetsutvecklaruppdraget gjorde att jag växte som lärare

"Uppdraget som kvalitetsutvecklare bygger främst på tilltro till människors förmåga och potential, mångfald och att lärande är viktig för att nå utveckling." Rania Sahdo skriver om sin tid som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun. En tid där utveckling och nya perspektiv, stått i fokus.

Vad betyder utveckling för kvalitetsutvecklare?

Ordet utveckling betyder att förändra något så att det blir bättre, gå in på djupet i ett resonemang, klargöra detaljer i en idé eller konstruera något nytt. Utveckling står alltid i fokus i förskolor och skolor. En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalen i skolan använder olika metoder för att skapa trygghet och utveckling för att lyckas med undervisningen. Utvecklingsområde innebär också att man ska vara öppen till alla förslag och att man kan se utifrån ett brett perspektiv.

År 1989 kom jag till Sverige. Innan dess jobbade jag som lärare på mellanstadiet i fem år och jag genomgick min lärarutbildning i mitt hemland Syrien. När jag flyttade till Sverige var allting nytt och svårt för mig. Både det svenska språket och det svenska skolsystemet var främmande för mig. Skolsystemet i Syrien var baserat på lärarens auktoritet där läraren styrde klassrummet med 50 elever. Det svenska skolsystemet var mycket annorlunda jämfört med det skolsystem som jag arbetade i Syrien. Med tiden kunde jag komma in i den svenska skolan och dess skolsystem.

När jag fick tjänsten som kvalitetsutvecklare var jag väldigt glad och hedrad eftersom jag såg uppdraget som en utmaning för mig att utveckla mina och andras förmågor vad gäller ledarskap. Mina första tankar var omfattningen av mina arbetsuppgifter samt min förmåga att klara denna utmaning. Andra viktiga tankar som jag funderade över var frågor om hur jag kan bidra till förbättrad kvalité hos skolor inom Örebro samt vilka prioriteringar som bör göras i uppdraget som kvalitetsutvecklare.

Givande men utmanande

Inledningsvis upplevde jag att uppdraget som kvalitetsutvecklare var givande men utmanande. Vissa dagar var mer utmanande än andra dagar. Jag kommer ihåg första gången när jag hoppade in i förskolans värld som för mig var ett nytt område för att jag inte var insatt i detta område tidigare. Jag var med en kollega som jobbade länge inom förskoleverksamheten och hon var kunnig i detta område. Jag var mycket nervös eftersom jag inte var tillräckligt erfaren med arbete inom förskola men jag kunde komma in snabbt i det eftersom jag stimuleras av utmaningar. Jag började försiktigt, observerade min kollega och försökte ta inspiration från henne. Den oro och ängslighet som jag hade från början försvann med tiden och jag började känna mig mer bekväm.

Efter en tid som kvalitetsutvecklare kände jag, genom att jag kom ”utifrån” och såg med andra ögon på verksamheten, att jag kunde bidra med tankar och idéer som gjorde att personalen tänkte vidare själva och kunde reflektera över några saker i deras arbete. Det är viktigt att som kvalitetsutvecklare ha tålamod och ge stöd till personalen vid skolorna och förskolan. Genom mitt stöd kan personalen reflektera och detta leder till nya förändringar i gruppen.

Viktigt att synliggöra styrkor och behov

Jag var medveten om mitt uppdrag och dess syften. Dessa var att bland annat synliggöra styrkor och behov, hjälpa skolor att skapa struktur och utveckling, att inte komma med facit i handen utan ställa frågor och reflektera över dem och att vara ett bollplank för skolan.
Under min tid som kvalitetsutvecklare har jag funderat över vad uppdraget som kvalitetsutvecklare innebär i praktiken. Utifrån min erfarenhet som kvalitetsutvecklare upplever jag att uppdraget innebär i huvudsak att tillföra med nya tankar och idéer, att observera skolpersonalens arbete, att ge ledtrådar för att bidra med helikopterperspektiv, att vara en handledare samt att utgöra ett stöd för skolans personal. Som kvalitetsutvecklare ingår det i uppdraget att arbeta i ett team. Arbetet inom gruppen inbegriper bland annat utveckling, helhetsanalys och att finna nya lämpliga metoder för problemlösning.

Varje fredag träffade vi alla inom gruppen för kvalitetsutvecklare för att dela våra erfarenheter med varandra. Genom diskussion och reflektioner från de andra kvalitetsutvecklarana kunde jag upptäcka hur mycket jag har vuxit i min roll som lärare och ledare. Fredagarsträffarna innebar att arbeta med didaktiska och pedagogiska frågor samt ett behov att visa såväl engagemang och mod i sitt arbete.

Jag kommer ihåg en dag när en av mina kolleger sa att just nu när jag sitter med mina kollegor i skolan började jag reflektera och tänka bredare och annorlunda än mina kollegor. Det betyder självklart inte att de andra kollegorna inte är duktiga och skickliga. Om pedagogerna hade samma förutsättningar och möjligheter som kvalitetsutvecklarna hade pedagogerna säkerligen tillfört med nya intressanta metoder och nya verktyg till sina skolor.

Dessa förändringar och denna utveckling har skett under min tid som kvalitetsutvecklare. Jag vågade bekräfta vad min kollega sa om att utvecklingen har skett under de två år som jag har varit med denna grupp.

Värderingar och erfarenheter som kvalitetsutvecklare

Uppdraget som kvalitetsutvecklare bygger främst på tilltro till människors förmåga och potential, mångfald och att lärande är viktig för att nå utveckling. Under min tid som kvalitetsutvecklare har jag tagit med mig många nya erfarenheter och insikter. Jag vill också säga att vi byggde upp förtroende och relationer under uppdraget och jag hade även möjlighet att se skolan med nya ögon.

Dessa två år har varit en fantastisk kompetensutveckling för mig tack vare de olika uppdragen som jag har fått vara med om och de personal som jag har träffat och arbetat med. Dessutom var fredagarna lärorika och pedagogiska.

/Rania Sahdo förstelärare och fd kvalitetsutvecklare

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se