Världsreligionerna - ämnesövergripande tema i SO och bild

 

År 7-9 på specialenheten har jobbat med världsreligionerna i So. Ett spännande område att jobba med även i bild.

 

 

Analysera och diskutera bilder ur läromedel

Jag började med att välja ut ett antal bilder ur deras läromedel som de sedan fick analysera. Det var flera olika bilder men några elever fick analysera samma bild eftersom jag ville visa att bildanalyser är personliga och att vi kan tolka samma bild på olika sätt.

Vi satte upp alla bilder på väggen och jag eller eleven själv läste upp analysen och övriga skulle försöka lista ut vilken av bilderna det var som analyserats. Eleverna var aktiva och engagerade i uppgiften.

En del bilder väckte starka känslor och blev en bra grund för diskussion. I bild-analyserna använde sig eleverna av den kunskap de hade om katolicismen, korstågen, påven och sakramenten. De tolkade symboler i bilderna och kunde utifrån människornas klädsel och miljön göra bedömningar av vilken tid det handlade om.

Efter det fick eleverna i uppgift att sortera bilderna efter olika förutsättningar.

  • Konstnärlig kvalitet
  • Hur väl bildens budskap beskrev katolicismen.

Denna övning blev ett bra underlag för diskussion och argumentation om i vilken ordning bilderna skulle ligga och varför t.ex. bilden av dopet skulle ligga före bilden av korstågen.

Moske i vattenfärg

Heliga byggnader och schablonteknik

Nästa steg i temat var att titta på olika heliga byggnaders arkitektur. Eleverna fick sedan skapa en schablon av den byggnad de valt och med svamp trycka den på en bakgrund som de målat med vattenfärg och låtit torka. På bilden framträdde då en siluett av byggnaden i förgrunden.

När alla bilder var klara och uppsatta tittade vi efter likheter och olikheter i de olika heliga byggnaderna. Eleverna jobbade först i par och presenterade sedan sina tankar för gruppen. 

 

 

Indisk gud i vattenfärg

Måla hinduismens gudar gemensamt

Bilder av hinduismens gudar är fantasifulla och färgglada. Eleverna fick i grupp skissa upp varsin gud på ett stort papper m.h.a. over-head. Sen blandade de färg och målade sina egna tolkningar av gudarna gemensamt med acryl och flaskfärg. Det blev många givande diskussioner om hur man kan jobba med färgen för att lägga skuggor eller hur man kan få ett öga att se verkligt ut.

Under arbetets gång fick grupperna i uppgift att ge varandra respons enligt modellen ”two stars and a wish”. De fick komma med ett förslag på utvecklingsområden för att förbättra bilden ytterligare och de fick tala om två saker som de tyckte att gruppen hade lyckats med.

 

/Ida Björklund


Kommentera innehåll
Läs kommentarer (0 st)
Kommentera inlägget
Kommentera inläggetSenast uppdaterad:

Publicerad: