Jag, en aspie, men först och främst en människa.

Jag läser om Autismspektrumtillstånd i Omsorgsboken (Södermalm, 2011) och om kriterierna för diagnosen Asperger syndrom och det blir så tydligt för mig att detta typiska sätt att fungera på är något jag uppskattar hos andra människor.

En fågel på en sjö.

Texten nedan är en sammanfattning av kriterierna för Aspergers syndrom som jag tillsammans med en elev använde som utgångspunkt för att skriva ett personligt brev till en jobbansökan.

En sammanfattning av kriterierna för Aspergers syndrom:

Mina vänskapsrelationer karakteriseras av total lojalitet och oklanderlig pålitlighet.

Jag har en förmåga att uppfatta människor så som de faktiskt är utan fördomar om kön, ålder eller kultur.

Jag söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för humor. Vänner som förmår vara entusiastiska över mina specialintressen, tar detaljer i beaktande och tar sig tid att diskutera ämnen som många inter orkar intressera sig för.

Jag är tillitsfullt optimistisk och orubblig i min tro på att det går att finna en verklig vän.

Jag har stark förkärlek för detaljer och ett originellt och ofta personligt perspektiv vid problemlösning.

Jag har ett bra minne och förmåga att minnas detaljer som andra glömmer bort eller förbiser.

Jag är extremt flitig när det gäller att samla och katalogisera information om ämnesområden jag är intresserad av.

Jag har kunskap om rutiner och en absolut önskan att upprätthålla regler, ordning och noggrannhet.

Jag har en mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska upplevelser och stimuli som t.ex. hörsel, beröring, synintryck och lukt.

Jag har styrkor i individuella idrottsgrenar och spel, som kräver uthållighet och visuell perception.

Jag lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givna.

Jag är i första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något.

Jag föredrar att undvika småprat, triviala kommentarer och ytliga samtal.

Jag talar aspbergeriska flytande. Det är ett flytande, socialt språk som karakteriseras av minst tre av följande uttryck:

  • Inriktning på att söka sanningen.
  • Samtal utan dolda budskap.
  • Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord.
  • Fascination för språklig humor, som ordlekar.
  • Avancerat bruk av visuella metaforer.

Jag står för mina åsikter och tankar oberoende av socialt sammanhang och om fakta talar emot. Jag är tydlig gällande mina egna värderingar och beslut som inte påverkas av politiska eller ekonomiska faktorer.

Jag, en aspie, men först och främst en människa.

/Ida Björklund

Senast uppdaterad:

Publicerad: