Rymden – ämnesövergripande tema i NO och bild

År 2 på specialenheten ska jobba med rymden i No. För att få en uppfattning om vad eleverna redan kan har de fått i uppgift att skapa en bild av rymden. De har med oljepastellkritor ritat solen, jorden, övriga planeter och månen. Sen har de täckt bilden med svart vattenfärg. Efter det har de fotograferat sin bild med en iPad och redigerat den i bildredigeringsprogrammet Sketch Guru.

Många elever tyckte att det var spännande att få bearbeta den bild de skapat digitalt och många blev väldigt nöjda med resultatet. Det var spännande att se hur mycket deras bilder skilde sig åt. I en del bilder var solen i centrum och övriga himlakroppar runt om, i andra var det jorden som var centrum. Någon hade målat månen i mitten. Klassläraren fick en bra bild av elevernas förförståelse.

Nästa steg i klassrummet var att låta eleverna titta på varandras bilder och jämföra dem med varandra. Vad fanns det för likheter och skillnader? Kunde de argumentera för giltigheten i sin bild eller hade de bara chansat på hur det ser ut i rymden. Bilderna fungerade med andra ord som underlag till givande samtal i klassrummet.

Rymdvarelse i lera

Nästa uppgift i bilden var att fundera över vad det skulle kunna finnas för andra levande varelser i rymden. De fick fundera över vilken hudfärg dessa varelser hade, vilka kroppsdelar och vilka egenskaper de hade. Sen skapade de varelserna i PlayDoh-lera. 

Eleverna fick sedan jobba tillsammans i grupp med att skriva ett manus till en kortfilm som de fick skapa i Stop motion. Filmen skulle vara ca 20 sekunder. Många tyckte det var spännande att få sina lerfigurer att röra sig. De gjorde kopplingar till animerad film de sett på TV och förstod plötsligt hur de var gjorda. Med filmerna som stöd kommer eleverna jobba vidare i klassrummet med att skriva rymdberättelser. Förmågorna eleverna utvecklade i bilden med denna uppgift var att skapa bilder i hantverksmässiga och digitala tekniker samt att skapa bilder som har ett budskap.

 

/Ida Björklund

Senast uppdaterad:

Publicerad: