Ön - ämnesövergripande tema i svenska och bild

Öar av papper

Sjuorna på Adolfsbergsskolans specialenhet ska skriva uppsatser i svenska. Uppsatsen ska heta Ön och den ska handla om ett skeppsbrott.  Som inspiration får de i bildämnet skapa varsin ö med kollageteknik. 

 

De ska då fundera över formen på ön och de ska välja färg på pappret. Sen klipper de ut sin ö. Nästa steg för eleverna är att fundera på hur stranden de kliver i land på ser ut, hur naturen på ön är och om de kan se några lämningar efter människor. De skapar i kollageteknik och jag har lagt fram bitar av färgat papper samt en del specialpapper i guld och silver. De får riva eller klippa till bitar som de limmar fast på sin egen ö.  Kreativiteten flödar och det skapas steniga, sandiga, klippiga stränder. Naturen på öarna rymmer träd, palmer, grottor, giftiga bär, sjöar, åar och mycket mer. Någon har placerat en pyramid på sin ö, en annan några övergivna hus och gravstenar.

Tanken är sedan att eleverna tar med sina öar till svenskan och använder dem som inspiration i sitt skrivande. Om de inte vet vad de ska skriva kan läraren utifrån deras bilder ställa frågor som leder dem vidare.  Nästa bildlektion ska de fundera över vad det finns för varelser på ön och skapa dessa i modellera. Sen kan de placera ut dem på sin ö och låta huvudpersonen möta dem. Det blir ett konkret och visuellt stöd i skapandet av berättelsen.

När berättelserna är färdigskrivna kommer eleverna att få göra en animerad film där de i applikationen Stop Motion ska få sin huvudperson i lera att röra sig. Sen får de redigera klippen och skapa en trailer med hjälp av de färdiga mallarna i iMovie. Arbetet förenklas eftersom båda programmen finns på iPad. Målen vi jobbar mot i bild med denna uppgift är dels att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, dels att skapa bilder som förmedlar ett budskap.

 

/Ida Björklund

Senast uppdaterad:

Publicerad: