Kroppen - ämnesövergripande tema i biologi och bild

Teckning av artärer

Klass 1-3 på specialenheten har jobbat med kroppen i Biologi och Bild. För att ta reda på deras förförståelse började varje elev med att med hjälp av potatistryck placera ut ett antal inre organ på rätt plats i en bild av en kropp.

Utifrån elevernas bilder fick läraren i biologi en inblick i vad eleverna kunde. Sedan fick eleverna jämföra bilderna med varandra och titta efter vad som skilde deras bilder åt. Nästa uppgift var att att söka fakta i biologiboken och på nätet för att enas om hur organen skulle vara placerade.

Nästa lektion fick en av eleverna lägga sig på ett stort spännpapper och övriga målade av konturerna av kroppen. Den svampmålades sedan och fick torka.

Sen fick eleverna klippa ut schabloner av de olika inre organen och måla dem på rätt plats på kroppen.

Teckning av kroppen

Nästa steg blev att måla ut vener och artärer med syrerikt och syrefattigt blod över hela kroppen.

Bilderna i läroboken analyserade vi enskilt utifrån frågor om teknik, färg, innehåll och budskap. Sen satte vi upp alla bilder på tavlan och varje elev fick välja ut tre ord för att beskriva sin bild. Klasskamraterna fick sedan gissa vilken bild det var som beskrevs.

 

/Ida Björklund

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: