Hösten - ämnesövergripande arbete i biologi och bild

Papperspyssel

När jag fick höra att tvåorna skulle få lära sig mer om hösten i biologi kändes det roligt att hänga på det temat även i bildämnet.

Eleverna skulle få lära sig om vad som händer i naturen på hösten. De gick först ut i skogen tillsammans med biologiläraren och letade hösttecken. Samtidigt plockade de med sig löv från olika träd.

Tillbaka i klassrummet gjorde de en lista över saker som händer i naturen på hösten. I bildsalen använde vi de löv de plockat för att skapa bilder i frottageteknik. Sen fick de titta på varandras bilder och försöka lista ut vilka trädsorter som fällt löven.

Nästa lektion delade jag in eleverna i grupper som fick i uppgift att tillsammans skapa en animerad film i Stop motion. Filmen skulle berätta om något som händer i naturen på hösten. De fick använda sig av kollageteknik för att skapa rekvisita. Men först var de tvungna att skriva ett manus.

De förmågor jag ville att eleverna skulle utveckla i bild i detta arbetsområde var förmågan att skapa bilder som presenterar ett ämnesområde, förmågan att skapa bilder som har ett budskap, förmågan att analysera bilder samt förmågan att skapa bilder i olika tekniker.

Att göra animerad film tyckte eleverna var jätteroligt och möjligheten att få använda de kunskaper de tillägnat sig i ett ämne i ett annat gjorde uppgiften meningsfull och motiverade till ökat lärande i både biologi och bild.

/Ida Björklund

Senast uppdaterad:

Publicerad: