Historiska tittskåp - ämnesövergripande tema i historia och bild

Amerikansk flagg

År 7-9 på specialenheten jobbade med amerikanska inbördeskriget och franska revolutionen i historia och fick under en bildlektion möjlighet att välja ut en historisk händelse som de skulle gestalta i ett bildbygge.

 

De valde att arbeta med allt från feminismens framväxt till slavarnas frigörelse. På bildlektionen fick eleverna sedan titta på bilder av bildbyggen som andra elever gjort. De fick försöka lista ut vilka material och verktyg som använts. Sen fick de tänka sig att de var fotografer och att de flyttas tillbaka i tiden till det årtal de valt. Människor hade andra kläder på sig och städerna såg inte ut som nu. På den platsen fick de sedan föreställa sig att de tagit en bild som gått till historien för att den visar den historiska händelse de valt att skildra på ett så bra sätt. Den bilden fick de sedan gestalta i ett tredimensionellt bildbygge. De fick börja med att rita en skiss där de även skrev ut vilket material de tänkte använda.

Slavar

Någon illustrerade slavarnas frigörelse och ville visa det genom att skapa två rum. Det ena rummet var presidentens rikt utsmyckade rum och det andra ett fattigt och slitet rum hos en slavfamilj. Rummen skulle skiljas åt av en vägg. I väggen fanns en dörr som presidenten öppnat för slavarna. Eleven sökte på nätet för att veta hur president Washington såg ut när han skulle skulptera honom i lera och upptäckte att han överhuvudtaget inte levde under denna tid. Det motiverade eleven att ta reda på vem som var president under denna tid. Han hittade informationen och en bild av Lincoln som han sedan skapade i tidsenliga kläder.

Andra elever frågade under arbetets gång vem lerfiguren var och varför han öppnade dörren, bildskapandet blev en naturlig öppning till samtal om och redogörelser för historiska skeenden.

När tittskåpen var klara användes de som inspiration på historialektionen. De visade frysta bilder av olika händelser i historien. Uppgiften blev att fundera över vad som hände sen? Hur blev det för slavarna som Lincoln befriade?

Förmågorna eleverna utvecklade i bildämnet var att skapa bilder som har ett budskap och presenterar ett ämnesområde, samt att skapa bilder i olika tekniker och med olika verktyg.

 

/Ida Björklund, Specialenheten, Adolfsbergsskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: