Gå till innehåll

Regeringens satsning på praktiknära forskning, kallas ULF-avtal (Utveckling, Lärande och Forskning). Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov.”

Pågående ULF-projekt i Örebros förskolor och skolor

Pågående samverkansprojekt inom praktiknära forskning

  • Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län - Målet med projektet är att utveckla hållbar samverkan mellan ingående parter kring forskningsbaserad skolutveckling med fokus på skolhuvudmannanivån. Drivs i samarbete med den kollegiala lärprocessen ”Att leda forskningsbaserad skolutveckling – regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer” som drivs av RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet.

Läs artikel på Pedagog Örebro: Regionala rektorer i processinriktat kollegialt lärande

Tidigare ULF-projekt i Örebros förskolor och skolor

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se