En helhetssyn kring meningsbyggnad i engelska

Sentence Composition: A Development Project eller på svenska: Meningsbyggnad – ett utvecklingsprojekt. Så heter ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan Örebro universitet, Västra Engelbrektsskolan och Lapplands gymnasium. Projektet bedrivs i form av en aktionsstudie där läromedel och lektionsplaner tas fram och prövas för att utveckla undervisningen om meningsbyggnad i ämnet engelska.

Sara Nordkvist

Sara Nordkvist

"Som en förlängning av min lärarutbildning", så beskriver Sara Nordkvist projektet som hon deltar i under 2021. En chans att få fortsatt stöttning och feedback i en ny tillvaro som lärare på Västra Engelbrektsskolan. Projektledare är Claire Hogarth, Saras universitetslärare och med i projektet är också Magnus Johansson som jobbar vid Lapplands gymnasium i Gällivare, även han före detta student vid lärarprogrammet på Örebro Universitet.

Sara är mentor och undervisar i en åk 7 i engelska och svenska. Projektet kretsar mycket kring undervisningen i engelska i klassen och syftar till att ta fram och pröva läromedel och lektionsplaner där meningsbyggnad är det centrala temat. Målet är att medverkande lärare ska öka språkfärdigheten på meningsnivå genom att att utveckla, utvärdera och undervisa meningsbaserad pedagogik. De kommer dessutom att få insikt i forskningsmodellen Lektionsstudier, där lärare samverkar för att genomföra, observera och utvärdera lektioner i syfte att förbättra undervisningen.

- Arbetssättet under våren har varit att jag och Magnus har planerat våra lektioner som vi ska ha i höst på varsitt håll för att sedan gå igenom materialet med varandra och Claire innan vi jobbar vidare. I höst kommer vi testa lektionsplaneringarna i praktiken och då revidera dessa utifrån utfallen i klassrummet, berättar Sara Nordkvist.

Viktigt att se texter som en helhet

Fokus ligger på meningsbyggnad, att utveckla meningar, bisatser och knyta samman satsdelar. En viktig del för att få eleverna att lyckas med detta är att se texter som en helhet och inte meningar i lösryckta sammanhang.

- Många läroböcker och annat lärmaterial har ofta fokus på lösryckta meningar. Jag saknar ofta helheten och grammatiken. Därför försöker jag arbeta mycket med autentiska texter istället för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv, säger Sara som istället för läroböcker kommer använda till exempel Harry Potter-böcker i undervisningen.

Claire Hogarth såg att det fanns ett behov hos sina studenter att både utveckla färdigheter men även sin pedagogik kring meningsbyggnad.

- För att främja språklig säkerhet i engelska behöver lärare en pedagogik som ger möjligheter och ökar agens i skriftligt kommunikationsförmågan. Den meningsbaserade pedagogiken fokuserar pa just det - att ge eleverna verktyg för att förmedla sina idéer genom välfungerande meningar. Målet är att eleverna ska utveckla en repertoar av uttrycksmöjligheter så att de blir bättre på att göra effektiva val i sitt skrivande.

Claire Hogarth berättar om upplägget för projektet:

Claire hogarth

Claire Hogarth

– Målet för vårterminen är att välja ut och anpassa läromedel och ta fram en rad lektionsplaneringar. Målet för höstterminen är att genomföra dessa i klassrummet i olika lektionsserier. Lärarna planerar, genomför och utarbetar lektionsplanerna. De samarbetar med kollegor som observerar hur planeringarna fungerar under lektionerna och identifierar tillsammans med lärarna områden som behöver förbättras.

En analys av materialet och dess inverkan på lärandet kommer sedan att genomföras. Resultaten sprids genom presentationer och publiceringar för att bidra till ökad kunskap om hur den meningsbaserade pedagogiken kan användas som stöd för språkundervisning och lärande i engelska.

– Det är viktigt att materialet och modelltexterna anpassas till olika åldersgrupper. Vi vill också gärna fortsätta och då gå in mer på intervjustudier som kan fördjupa projektet ytterligare, säger Claire Hogarth.

Projektet kommer att utveckla forskningsbasen för ämneslärarprogrammet genom att visa hur den meningsbaserade pedagogiken kan anpassas för undervisningen i engelska på högstadiet och gymnasiet. Projektet kommer dessutom att utveckla lektionsstudier som en forskningsmodell för ämneslärarstudenter som skriver sina självständiga arbeten och som vill samverka med ämneslärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: