Regionala rektorer i processinriktat kollegialt lärande

Att leda forskningsbaserat skolutveckling är en satsning som genomförs på regionens rektorer. RUC - regionalt utvecklingscentrum, vid Örebro universitet, erbjuder lärträffar under ett helt läsår där målet är att det pedagogiska ledarskapet ska utvecklas genom en process där forskning och kollegialt lärande är centrala delar.

Vägvisare

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare RUC, Örebro universitet, har varit med från starten för fem år sedan då satsningen tog sin form.

Urban Haglind

– De här träffarna blir verkligen ett frirum för rektorerna där de får diskutera pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor och forskare. Många upplever att de pedagogiska diskussionerna inte hinns med i vardagen, säger Urban Haglind som fortsätter:

– Det är viktigt för oss att deltagarna själva driver sin egen utvecklingsprocess. Vi ger en teoretiskt bakgrund och har kollegiala samtal men sedan är det rektorerna själva som ska driva sin egen process mot de mål som de själva har satt upp. Just att det är en process och inte en kurs är viktigt för oss.

Rektorer från förskola till vuxenutbildning deltar

Just nu deltar tjugotalet rektorer från regionens förskolor och skolor samt vuxenutbildning. De regelbundna träffarna leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik, och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik vid Örebro universitet.

Christian lundahl

Christian Lundahl. FOTO: Örebro universitet

– Forskningsbaserad skolutveckling handlar dels om att öppna för en skolutveckling baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga att man använder utforskande metoder för att inventera skolans behov av utveckling samt för att planera, organisera och genomföra utvecklingsprojekt. Dels handlar det om att utgå ifrån vad forskning om skolutveckling visar fungerar bäst, vilket ofta är en skolutveckling som tar sin utgångspunkt i frågor om lärande och undervisning och drivs med ett delegerat ledarskap.

– Vårt arbete inom RUC handlar här om att stötta skolledarna i en systematisk skolutveckling utifrån deras specifika behov och om att ge dem råd och redskap för ett övergripande förhållningssätt till skolutveckling utifrån framtida behov, berättar Christian Lundahl.

Mari Rex

Mari Rex:

– Innehållet styrs till stor del av deltagarnas behov. De får tillfälle till att se på sin egen verksamhet utifrån olika perspektiv och med input från kollegor och forskning. Just att få tillfälle till reflektion är något som kan vara svårt för rektorerna att få till på egen hand.

Här får de möta andra i samma roll som de själva och får spegla sig och sin verksamhet mot andra och deras förutsättningar, vilket ger möjlighet till igenkänning och också nya idéer och tankar.

Bakgrund till satsningen

Inom region Örebro län finns en skolchefsgrupp som efterfrågade en satsning på regionens rektorer. Från universitetets sida såg man det som effektivt att välja just rektorer eftersom lärdomarna från träffarna därmed får större spridning ute i verksamheterna.

Max Jakobsson (tidigare vid Örebro universitet, numera universitetslektor vi Mälardalens högskola) ledde en kommunal lärprocessgrupp som växlades upp till att bli regional. "Att leda forskningsbaserat lärande" lanserades och sedan starten har 75-80 rektorer och biträdande rektorer deltagit i lärträffarna som finansieras av Region Örebro län via projektmedel från kommunerna. Även fristående huvudmän deltar men där sker finansieringen från universitetet.

"Precis vad jag behöver just nu"

Marie Erlandsson

Marie Erlandsson

En av rektorerna som deltar är Marie Erlandsson. Hon är rektor i Karlskoga kommun där hon ansvarar för fyra enheter. Hon deltar för andra gången.

– Första gången 2017 var jag ny i rektorsrollen och det gav mig jättemycket att vara med. Jag kunde reflektera med andra och få med mig mycket när det gäller ledarskap. Jag fick också andra perspektiv på saker och ting samt viktiga vertyg att ta med mig in i en ny roll. Nu deltar jag igen och det här är precis vad jag behöver just nu. I en stressad tillvaro där det finns mycket måsten, är det viktigt att stanna upp och reflektera, säger Marie Erlandsson.

Marie tar upp tid, tanke och reflektion som tre saker som processen ger.

– Jag tar också med mig många av metoderna vi arbetar med till mitt arbete på förskolan. På APT eller i ledningsgrupper har vi jobbat med liknande modeller vilket gett bra resultat, avslutar Marie Erlandsson.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: