Digital likvärdighet för Örebros förskolor och skolor

Det händer saker inom digitalisering för Örebro kommuns förskolor och skolor. Med likvärdigheten som utgångspunkt finns nu gemensamma digitala läromedel och assisterande teknik på plats. Pedagogerna Lisa och Katrin på Mellringeskolan är nöjda med förändringen och menar att kommunen tar sitt ansvar i digitaliseringsprocessen.

Andreas Gillberg

När vi träffade Örebro kommuns objektledare inom digitalt lärande, Andreas Gillberg i november i fjol, pratade han om vikten av att standardisera och konsolidera. Artikeln "Andreas Gillberg ny objektledare för digitalt lärande" hittar du här. Alltså att samla ihop kommunens alla digitala avtal och göra dom färre. Dessutom behövde organisationen och styrkedjorna kring digitaliseringen effektiviseras så att verksamheternas behov tydligare kom fram i processen.

Några månader senare har det hänt en hel del och mycket finns på plats:

 • Tydliga styrkedjor har byggts upp
 • Huvudlärspridare finns på alla kommunens grundskolor och får en nyckelroll i arbetet
 • Kommungemensamma digitala verktyg och assisterande teknik finns på plats och supportorganisationen har förstärkts
 • Gemensam inloggningssida för alla kommunens digitala verktyg (klart våren 2022)

– Vi har kommit en bra bit på väg. Målet är att stödja verksamheterna i det pedagogiska lärandet. Vi vill göra det enklare och tydligare helt enkelt. Givetvis finns det utmaningar i och med att det är en stor kommun och att vi måste jobba med stora penseldrag, säger Andreas Gillberg.

En bred utredning genomfördes

Under hösten genomfördes en bred utredning där ekonomi, användarvänlighet och bredden på de digitala läromedlen och assisterande tekniken, var i fokus. Valet föll på ett gemensamt digitalt läromedel för grundskolan samt ett antal avtal kring assisterande teknik (se faktaruta).

Annika Walter

– Nyckelordet har varit likvärdighet och att möta de behov som finns i verksamheterna. Ett fantastiskt arbete ligger bakom detta med en grundläggande analys och kartläggning och utifrån det kan vi nu presentera ett gemensamt paket när det gäller digitala läromedel och assisterande teknik i Örebro Kommun. Nu kan vi jobba mot mer likvärdighet mellan verksamheterna och bättre och mer relevant kompetensutveckling och stöd riktad mot de gemensamma verktyg som vi har. Grunden är nu lagd och nu börjar arbetet med hur vi kan finjustera och möta de behov som fortfarande finns, säger Annika Walter, samordnare för digitaliseringen i Örebro kommuns förskolor och skolor.

Tydliga styrkedjor har byggts upp både när det gäller den centrala förvaltningen och för utvecklingsorganisationen som arbetar utifrån handlingsplanen för digitalisering. Behoven i verksamheten är alltid viktiga att utgå i från och förvaltningen kan nu på ett mer strukturerad sätt fånga upp behoven.

Nyckelpersoner i detta arbete blir huvudlärspridarna som numera finns på alla grundskolor i kommunen. De kommer att tillsammans med rektor driva de digitala frågorna som är kopplade till det pedagogiska uppdraget på din skola. De kommer också vara en länk mellan förvaltningen på skola samt delta i arbete centralt i frågor som rör digitaliseringen.

Flera positiva delar med ett digitalt och gemensamt läromedel

Pedagogerna Katrin Zettergren och Lisa Halldin på Mellringeskolan har med spänning följt processen med de gemensamma digitala verktygen och då specifikt vilka digitala läromedel som kommer finnas framåt. Skolan har använt NE360 sedan tidigare och är nöjda med valet och de fördelar ett digitalt läromedel ger.

Två pedagoger i solskenet Katrin och lisa

Katrin Zettergren och Lisa Halldin

– Det finns flera fördelar. Det uppdateras hela tiden, en bok blir lätt daterad. Eleverna vill veta allt och det ska ske snabbt och då finns all information till dom som ett smörgåsbord. Det är också lätt att anpassa läromedlet och differentiera min undervisning, säger Lisa Halldin, som nämner kriget i Ukraina som ett jättebra exempel där de digitala läromedlen ger snabbt och relevant stöd.

– Det har verkligen många fördelar, framför allt med uppdateringarna och att jag lätt kan nivåanpassa men också när elever byter skola eller vikarier kommer in. Men det är också viktigt att det finns en variation i undervisningen så det inte bara blir skärm hela tiden. Sen är det viktigt att skapa sin egen undervisning, att inte slaviskt följa läromedlet utan plocka ut de godbitar som passar för just de klassen och de individerna, säger Katrin Zettergren.

Att nu kommunen går över på gemensamma läromedel och samlar alla olika avtal i några få, tycker Lisa och Katrin är positivt.

– Det handlar ju om likvärdighet och att eleverna har samma rättigheter oavsett vilken skola man går på. Jag tycker kommunen tar sitt ansvar och säkerställer det genom att göra så här, säger Katrin.

– Det är klart att vissa har känt att det är jobbigt att inte få fortsätta med ett läromedel man kanske är van vid. Det kan också vara en startsträcka för många att börja använda ett digitalt läromedel men de kollegor som jag ser börja med det, är väldigt positiva efter ett tag, menar Lisa.

Avslutningsvis skickar Lisa och Katrin med en önskan:

– Det blir så otroligt viktigt med kontinuitet och långsiktighet nu. Vi måste få tid att arbeta i dessa system och lära oss och känna oss trygga. Många behöver också få utbildning för att det ska fungera på bästa sätt.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Digitala läromedel och assisterande teknik i Örebro kommuns förskolor

 • Friskis & Svettis: Mini-röris (planerad start under vt-22, datum ej klart)
 • NE:s kunskapstjänst (1 januari -22)
 • NE360, digitalt läromedel inom samtliga ämnen i grundskolan (1mars -22)
 • ILT (inläsningstjänst), Polyglutt med homeaccess (1mars -22)
 • Widgit online (mars/april -22)
 • Ritade tecken (mars/april -22)

Fakta: Digitala läromedel och assisterande teknik i Örebro kommuns skolor

 • NE:s kunskapstjänst (1 januari -22)
 • NE360, digitalt läromedel inom samtliga ämnen i grundskolan (1 mars -22)
 • ILT (Inläsningstjänst), Polylino, Begreppa samt inlästa läromedel (1 mars -22)
 • Widgit online (mars/april -22)
 • Ritade tecken (mars/april -22)

Senast uppdaterad:

Publicerad: