Andreas Gillberg ny objektledare för digitalt lärande

Det handlar om att systematisera, effektivisera och standardisera de digitala systemen och det digitala lärandet. Andreas Gillberg är ny i rollen som Örebro kommuns objektledare för digitalt lärande, men han har redan tydliga mål framåt.

Bild på Andreas Gillberg

Andreas Gillberg

Sedan några veckor tillbaka är Andreas Gillberg ny objektledare inom digitalt lärande i Örebro kommun. I rollen handlar det om att stötta förskolor och skolor i det digitala lärandet, vara arbetsledare för kommunens objektsspecialister samt att ha regelbundna träffar med kommunens styrgrupp.

Målet är att utveckla ett ännu effektivare pedagogiskt stöd mot förskolor och skolor. Verksamheterna ska ha rätt utrustning och den ska användas på ett effektivt sätt. Det ska vara tydligt vilka avtal som finns och var man ska vända sig när problem uppstår eller stöttning behövs.

– Teknik i sig hjälper oss inte framåt - det handlar om vad vi stoppar i apparaterna och hur vi använder dem. Vi ska vara en stödjande funktion i allt detta och förenkla för pedagogerna där ute, menar Andreas Gillberg.

Samla ihop avtal

En viktig del handlar om att standardisera och konsolidera. Alltså att samla ihop kommunens alla digitala avtal och göra dom färre. Detta för att kunna bygga upp en effektiv support kring dessa plus att det blir mer kostnadseffektivt.

– Vi behöver utnyttja vår storlek och samarbeta ännu mer. Jag vill gå från ett gäng mindre öar till större gemensamma avtal där vi kan skapa kommunlicenser som blir effektiva och bra för alla, säger Andreas.

– Just nu tittar vi bland annat på ILT (inläsningstjänst) där kommunen har många olika avtal. Kan vi här skapa en gemensam kommunlicens och bygga upp en effektiv supportorganisation kring ILT är mycket vunnet.

En översikt pågår också kring befintliga avtal - används alla program och hur effektiva är dom?

– Vi har till exempel sett att SLI Play inte används så mycket längre och där har vi en ganska dyr licens. Därför kommer SLI försvinna vid årsskiftet och ersättas av NE (Nationalencyklopedin) för alla pedagoger. Här kommer vi jobba fram guider, filmer och övrig support så det underlättar för pedagogerna, säger Andreas Gillberg.

Nytt barn- och elevregister

Ett stort arbete just handlar om att skapa ett nytt barn och elevregister. Adela, Speed admin och Pro capita använda alla av olika verksamheter. Dels är målet att standardisera men även få till mer effektiva system.

– Förhoppningen är att vi får fortsätta kartlägga detta och att senare gå in i en upphandling kring ett nytt system. De behöver bytas ut och det är fördelaktigt om alla verksamheter har samma system, menar Andreas Gillberg.

Mycket är på gång som ni märker och Anderas trivs i sin nya roll där mycket redan finns på plats när det gäller rent organisatoriska bitar.

– Vi har tydliga modeller som vi jobbar efter och de skapar en bra grund för gott systematiskt kvalitetsarbete. Det finns också en bra organisation på plats med bland annat objektspecialister från olika förvaltningar. Samtidigt kommer också organisationen breddas under nästa år så att vi får in ännu mer kompetens inom olika områden, berättar Andreas.

Inom Digitalt Lärande finns två objekt ”Barnomsorg, utbildning och elevhälsa” samt ”Pedagogiska verktyg”. Här samlas alla IT-stöd som verksamheterna använder och som är specifika för området.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: