Språkfrämjande digitala verktyg – samarbete mellan forskning, förvaltning och skolor

Under det senaste året har Örebro kommuns förskolor och skolor fått flera gemensamma kommunlicenser för olika digitala verktyg. Som ett led i implementeringsarbetet har ett kunskapsutbytesprojekt genomförts mellan Örebro universitet, Adolfsbergsskolan, Lundbyskolan och Mellringeskolan – Språkfrämjande digitala verktyg i skolan.

Att skapa kommunlicenser för digitala verktyg har varit ett viktigt första steg. Men hur används verktygen på bästa sätt pedagogiskt? Hur kan verktygen användas för planering, genomförande och utvärdering? Det har varit utgångspunkten i projektet som letts av Josefine Karlsson, lektor i Pedagogik vid Örebro universitet. Språkfrämjande digitala verktyg har stått i fokus och inkludering har varit ett ledord i arbetet.

Långsiktigt och likvärdigt stöd

– För likvärdigheten är det viktigt att alla i Örebro kommuns skolor får samma grund – 'Så här gör vi Örebro kommun med våra digitala verktyg.' Projektet är ett första steg för att skapa ett långsiktigt och likvärdigt stöd till våra skolor. Vår intention är att fortsätta arbeta med kvalitetsfrågorna gällande pedagogik och innehåll kopplade till de digitala tjänsterna. Som ett led i detta genomförs ett samarbete med Örebro universitet, säger Annika Walter, digitaliseringssamordnare på Förvaltning förskola och skola.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson

Tre skolor har deltagit och Josefine Karlsson har träffat lärare och elever i både föreläsningar och wokshops för att utveckla lärandet om de digitala verktygen. NE 360, Itslearning, Inläsningstjänst och Polylino är några av de digitala verktyg som har arbetats med.

Spridningskonferens planerad 31 januari

Nu finns möjlighet att ta del av detta arbete. Du kan välja att vara med på plats på universitetet eller via länk den 31 januari då ett spridningsevent anordnas. Dagen kommer att bjuda på mycket samtal och diskussioner mellan deltagarna i projektet men även åhörarnas frågor blir en viktig del i dagen.

Varför ska man då anmäla sig till konferensen?

– Det finns så otroligt mycket i de digitala verktygen som är positivt för elevernas lärande, till exempel variation, hjälpverktyg och den naturliga kopplingen till läro- och kursplan. Men det är ett stort jobb att förstå hur verktygen kan användas på bästa sätt. I det här projektet vill vi göra någonting åt det och jag hoppas vi kan presentera lärdomar av arbetet som pedagoger kan ta med sig tillbaka till arbetslag och elever, säger Josefine Karlsson.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: