Testarena ska öka pedagogers digitala mognad

När vi flyttar till en allt mer digital miljö krävs helt andra kompetenser än när vi jobbar med analogt material . För att höja digital kompetens och öka förståelsen för vilka lärresurser som skapar värde i undervisningen, deltar just nu Örebro kommun i Edtest.

– Vi behöver bli bättre på att kritiskt granska de digitala verktygen som vi använder, menar Olle Melén, digitaliseringsstrateg.

Olle Melén

Inom ramen för Edtest testas just nu olika digitala verktyg av lärare och objektspecialister i Örebro kommun. Testerna i projektet genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. Försöket pågår fram till årsskiftet och sedan ska arbetet utvärderas. Målet är att pedagoger ska höja sin digitala mognad och bli bättre på att värdera digitala verktyg.

– Hur ofta tränar vi på det här? Inte alls ofta skulle jag säga. Många är duktiga när det gäller mer analoga verktyg, där är vi vana men det finns mycket att lära oss när det gäller det digitala. Hur kan vi bli bättre på att värdera ett digitalt verktyg utifrån pedagogik och säkerhet till exempel? Vi måste få tid att träna och det får vi göra i detta projekt, säger Olle Melén, digitaliseringsstrateg Örebro kommun.

Syftet är inte att sälja in olika digitala verktyg - processen med avtal pågår parallellt. Här är syftet att träna och värdera i en neutral miljö - vilka verktyg funkar med eleverna och varför? Kompetensen ska höjas bland lärare så att de digitala valen blir mer genomtänkta.

I projektets testarena möts leverantör och konsument för att träffas och utveckla olika digitala verktyg. En kunskap byggs upp hos deltagarna och företagen får hjälp att utveckla produkterna så de passar eleverna på bästa sätt.

Charlotta testar med eleverna i årskurs 1

Charlotta Säflund

Charlotta Säflund

Charlotta Säflund, lärare och huvudlärspridare på Adolfsbergsskolan F-6, är en av de utsedda pedagogerna i projektet. Just nu testar hon en matteapp med eleverna i årskurs 1.

– Eleverna tycker det är jättekul och trots lite inledande tekniskt strul går arbetet bra.

Till sin hjälp har Charlotta stödfrågor för att arbeta med och utvärdera det digitala verktyget på rätt sätt.

– Verkligen kul att det finns möjlighet att testa och att kommunen är med i detta. Det är en bra tanke med en neutral plattform där pedagoger får möjlighet att testa och utveckla sin digitala kompetens. Det är riktigt svårt att sålla bland alla verktyg - nu får vi en möjlighet att lära oss mer, säger Charlotta.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Swedish Edtest 

  • Swedish Edtest ägs av det fristående forskningsinstitutet Ifous och utvecklas i samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry
  • Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi.
  • Lärare och utvecklare möts i verkliga underisningssituationer för att pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen.
  • Sedan starten år 2020 har ca 50 bolag/kommuner testat eller påbörjat tester tillsammans med 300 lärare.

Följande digitala lärresurser har testats:

Astrid, Binogi, Chatta, Class Q, Creaza, Cricut, Edaider, edChild, Eddler, Flinkit, Focus Mindball, Freken, Gimi, Gleerups, Good Learning, Grasple, Grow Planet, Hypocampus, Inläsningstjänst, imagiLabs, Kattalo, Kunskapsmedia, Language Clubhouse, Lieber, Ludenso, Matteappen, Minnety, Mema, Moka Mera Emotions, Moka Mera Lingua, Moomin, Digilär, No Isolation, Peppy Pals, Reflectus, Simbound, Skoltavlan Jr, Snowflake, Sound Lily, Spinview, Strawbees, Studybee, Study Cat, Sveriges Historia, Tinky, Vitec MV, Weco Play, Your Next Concepts

Läs mer på Swedish Edtests hemsida

Senast uppdaterad:

Publicerad: