Lundbyskolan firar 50 med framtidstro

Det är en välmående 50-åring vi besöker. Lundbyskolan har tagit sig ur tuffa perioder och skolan andas nu framtidstro. Rektor Malin Hellberg lyfter ett starkt engagemang, driv och samarbetsvilja bland de vuxna på skolan som nycklar till den positiva utvecklingen.

Lundbyskolan byggdes för 50 år sedan och det ville man såklart fira. Hoppborgar, fika, utställningar, ansiktsmålning och uppträdanden stod på på programmet och PÖ var såklart på plats. Vi ville veta mer om historiken och vad som känntecknar skolan. Finns det någon gemensam kultur och hur har skolans resa från ganska tuffa tider till mer positiva sett ut?

Varit Lundbyskolan trogen i över 30 år

Vi träffar Lena Davidsson, förskollärare, och Per-Ola (PO) Kämpe, lärare i fritidshem. Två riktiga veteraner med över 30 år på skolan. De har varit sin arbetsplats trogen i ur och skur och ger sitt perspektiv på skolans resa och varför de stannat kvar så länge.

– Jag har verkligen trivts bra och det är därför jag blivit kvar i alla dessa år. Vi har fin natur här och det är lugnt och skönt. Här möts olika kulturer och vi får en härlig mix som är utvecklande. Vi har också en väldigt kunnig personal och ett bra ledarskap. Vill också lyfta att vårt samarbete med vårdnadshavare som fungerar väldigt bra, säger Lena.

PO fortsätter:

– Det har hänt otroligt mycket. I början hade vi 30 barn på fritidshemmet, nu har vi 170. Vi har utvecklat arbetsmetoder som fungerar trots mindre resurser. Ett större samarbete med skolan underlättar också både för oss och barnen.

En stor renovering genomfördes 2014-2015 och den då mögelhärjade skolan fick en rejäl uppfräschning. Politikerna diskuterade om skolan skulle rivas men till slut satsade kommunen på en renovering som blev ett stort lyft både för elever och personal.

Lena Davidsson och Per-Ola (PO) Kämpe, personal på Lundbyskolan.

Rutinerad personal: Lena Davidsson och Per-Ola (PO) Kämpe.

– Det kändes mer som en skola efter renoveringen. Fritids och skola är numera i samma lokaler och vi har utvecklat gemensamma arbetssätt mellan verksamheterna. Totalt sett upplever jag att det skapades en större helhetssyn, säger PO.

Både Lena och PO upplever att skolan har haft en del tuffa perioder med en del bråk och stök. De senaste åren har dock varit väldigt positiva och båda känner arbetsglädje och en positiv atmosfär på skolan.

Rektor lyfter tryggheten

Malin Hellberg har varit rektor på skolan i två år. Hon lyfter fram tryggheten som en aspekt som jobbats mycket med och där man ser tydliga positiva resultat.

– Trygghetsenkäterna under de två år som jag har arbetat har visat att mellan 92-98% (beroende på vilken enkät vi tittar på) av eleverna känner sig trygga på skolan och i stort sett alla elever svarar att de har vänner att vara med.

Malin Hellberg, rektor på Lundbyskolan

Malin Hellberg är rektor på Lundbyskolan.

Vad har varit en framgångsfaktor i trygghetsarbetet?

– Det finns en kultur bland alla vuxna på skolan som är präglad av ett starkt samarbete och driv. Engagemanget bland alla vuxna är vad jag skulle beskriva något utöver det vanliga och tillsammans med den starka samarbetskulturen gör det att många trivs på sin arbetsplats. Det är en av flera nyckelfaktorer till att skolan nu blivit en tryggare miljö.

Vilka utmaningar ser du framåt?

– Vi har fortsatta utmaningar att arbeta vidare med då vi fortfarande inte är nöjda med studieron (även om det över tid förbättrats) i alla klasser och att vi vill nå en högre måluppfyllelse. Men vi jobbar systematiskt med att fyra gånger/år följa upp resultaten och prioritera insatser, vilket jag på sikt tror kommer att ge resultat.

Under tiden vi pratar med Lena, PO och Malin fortsätter firandet på skolgården. Några elever i årskurs 5 kommer förbi och vill gärna prata om skolan. De trivs, har mycket kompisar och tycker firandet är jättekul. Men någon längre intervju med eleverna blir det inte – hoppborgen väntar.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: