Nätverksträff om föräldrarollen på Lundbyskolan

Socialtjänsten och ett 40-tal föräldrar var med och pratade om föräldrarollen på Lundbyskolans andra nätverksträff. Träffen ingår i Lundbyskolans samverkansmodell NÄT. Syftet med NÄT är att skapa tillitsfulla relationer och öka kunskapen om skolans och andra myndigheters uppdrag.

Föräldrastöd

Till Lundbyskolans NÄT-träff 15 november kom det ett 40-tal föräldrar för att diskutera samverkan mellan skola, Socialtjänsten och vårdnadshavare. Socialtjänsten inledde träffen med att presentera den förebyggande enheten Föräldrastöd. De använde sig bland annat av ett kort rollspel för att konkretisera hur svår och komplex föräldrarollen kan vara i vardagen.

– Det var många frågor och inspel från föräldrarna, så det tyder på att behovet av att få prata föräldraskap tillsammans med andra är stort. Vi kommer fortsätta bjuda in Familjestöd till våra träffar, i syfte att skapa tillitsfulla relationer, säger Malin Hellberg, rektor på Lundbyskolan.

Språkstöd

Under läsåret 2022–2023 blir det fyra träffar utifrån olika teman, och vårdnadshavare från alla årskurser på Lundbyskolan är inbjudna att delta.

– Något som fortfarande är en utmaning är huruvida vi ska använda oss av tolk eller inte. Hittills så har vi valt att inte göra det. Föräldrarna får möjligheten att använda varandra som språkstöd, och så har de använt digitala hjälpmedel. Att försöka förstå varandra utan att en tredje part involveras upplever jag bidrar till att dialogen blir mer nära. Vi försöker också vara generösa med tid så att det inte blir stressigt och forcerat till följd av språkliga utmaningar, säger Malin Hellberg.

Vårdnadshavare väljer tema

Några vårdnadshavare har anmält sig att vara NÄT-ambassadörer och tar tillsammans fram teman som de tycker det är viktigt att prata om på träffarna.

– Jag själv ser att intresset att möta skola och även andra myndigheter finns hos föräldrar. Att tema styrs från föräldrahåll är en fördel. Vi är från skolan sida noga med att lyssna in vilka behov som kommer från föräldrarna. Målet för oss nu är att försöka utöka deltagandet ytterligare, men även att få fler lärare och pedagoger att finnas med under våra träffar, säger Malin Hellberg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: