Kulturfest på Lundbyskolan för samverkan

Mellan regnskurarna den 16 maj besökte 300–400 vårdnadshavare, elever, personal, Föräldrastöd och Familjecentralen Lundbyskolans kulturfest, som var en avslutning på läsårets NÄT-träffar. Syftet med NÄT är att skapa tillitsfulla relationer och öka kunskapen om skolans och andra myndigheters uppdrag, genom att utveckla samverkan mellan skolan, vårdnadshavare och samhällsviktiga myndigheter.

Bilden till vänster: Meriam Shire (elev åk 6), Marika Bichis (lärare), Liyana Ibrahim Saleh (elev åk 6), Asma Jama (elev åk 6). Bilden till höger: Wdase Abrham Yhdego (mamma till en elev i åk 6).

Stort engagemang

– Inför kulturfesten har vi haft ett stort elevengagemang, både i planeringen och genomförandet. Eleverna har gjort allt från att blåsa upp ballonger och skriva ut flaggor, till att skriva faktatexter om olika länder. Det märktes att det fanns en stolthet hos eleverna över att gå på Lundby, så det var roligt att se, berättar Malin Hellberg, rektor på Lundbyskolan.

Lundbyskolans kulturfest hölls den 16 maj, och 300–400 vårdnadshavare, elever, personal, Föräldrastöd och Familjecentralen deltog. Ett 50-tal vårdnadshavare hade också lagat mat, och det dukades upp ett långbord med rätter från ett 30-tal olika länder.

– Eleverna såg fram emot dagen och har själva engagerat många vårdnadshavare, så det tror jag bidrog till det höga deltagandet, säger Malin Hellberg.

Marika Bichis (lärare), Malin Hellberg (rektor), Josefin Ullström (lärare), Frida Berglund (lärare) och Christina Nanberg (skolsköterska) lånade kläder från Marocko till kulturfesten.

Marika Bichis (lärare), Malin Hellberg (rektor), Josefin Ullström (lärare), Frida Berglund (lärare) och Christina Nanberg (skolsköterska) lånade kläder från Marocko till kulturfesten.

”Lyckad kväll"

Temat för kulturfesten var traditioner och kultur från olika länder, och många valde att klä sig i traditionsenliga kläder och några bjöd på dans. Detta varvades med en modevisning och elever som höll tal och läste upp dikter om sitt hemland och om skolan.

– Det blev en lyckad kväll som flera vårdnadshavare sa att de önskar göra fler gånger. En förälder sa till mig att 'Det är såhär vi ska arbeta med integration', medan en annan tackade för att kvällens tema fått hennes dotter att bära kläder från Kurdistan för första gången, berättar Malin Hellberg.

NÄT-träffar

Ett nära och väl fungerande samarbete mellan skolan och vårdnadshavare gynnar elevernas kunskapsutveckling och trivsel i skolan. Därför har Lundbyskolan utvecklat samverkansmodellen NÄT. Under läsåret 2022–2023 arrangerades fyra NÄT-träffar utifrån olika teman, där Lundbyskolan bjöd in vårdnadshavare från alla årskurser att delta. Några vårdnadshavare anmälde sig att vara ambassadörer och tog tillsammans fram teman som de tyckte det var viktigt att prata om på träffarna. Som en avslutning arrangerade Lundbyskolan kulturfesten.

Ett 50-tal vårdnadshavare lagade mat till kulturfesten, och det dukades upp ett långbord med rätter från ett 30-tal olika länder.

Ett 50-tal vårdnadshavare lagade mat till kulturfesten, och det dukades upp ett långbord med rätter från ett 30-tal olika länder.

Senast uppdaterad:

Publicerad: