Vann förskolans pedagogiska pris: Roligt att få uppskattning!

Måndagen den andra december blev ingen vanlig dag för oss på förskolan. Mitt under vår pågående verksamhet fick vi besök av vår rektor tillsammans med kommunpolitiker, fotograf och kollegor. När de berättade att vi vunnit Förskolans Pedagogiska Pris 2019 blev vi ordentligt överraskade. Att få uppskattning för det engagemang och arbete vi lagt ner under åren känns så roligt!

Liselott Karlsson, Angelica Eriksson och Sofia Axelsson, Kårstaängens förskola.

När vi i våras fick ett mail om att vårt arbetslag nominerats till Pedagogiskt Pris 2019, av våra dåvarande vårdnadshavare, kändes det fantastiskt. Att läsa deras nominering och motivering till varför just vi skulle vinna detta pris blev en bekräftelse för oss på det arbete vi gjort genom åren! När det i slutet av 2019 visade sig att vårt arbetslag vunnit priset har vi än en gång fått se tillbaka på de år vi haft tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare som vi haft förmånen att följa under hela deras förskoletid på Kårstaängens förskola.

I vårt ledarskap ser vi förhållningssätt, struktur, tydlighet och engagemang som viktiga grundstommar. Att också tidigt skapa trygghet hos såväl barn som vårdnadshavare anser vi vara viktigt för att främja en god anknytning och byggandet av förtroendefulla relationer. Detta för att vi tillsammans ska kunna arbeta kring barnens utveckling och ha ett gott samarbete mellan förskola hem. Att skapa trygghet i barngruppen ser vi också som en viktig förutsättning för att utmana barnens lust att lära. I vår verksamhet har vårt övergripande förhållningssätt baserats utifrån vägledande samspel (ICDP), ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Syftet med programmet är att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxen som i sin tur är en förutsättning för barns lärande och utveckling.

Jobbat mycket med normer och värden

I vår nominering har vårdnadshavarna lyft fram att vi lämpat vår undervisning så att barn med olika förutsättningar och behov har utmanats, att vi genom vår kreativitet försökt anpassa vår verksamhet, skapat material och hittat hjälpmedel så att det fungerat på bästa sätt för varje barn. Vi har genom åren arbetat kring normer och värden samt lyft fram likheter och olikheter. Tillsammans med barnen har vi spelat teater, haft temadagar och flera projekt där vi på olika sätt lyft detta. Som en grund i våra olika teman och projekt har vi utgått från barnens intressen, både på individ och gruppnivå för att alla ska bli sedda. När vi genom de olika projekten forskat tillsammans med barnen har vi också uppmuntrat dem att vägleda och lära av varandra i sitt upptäckande. Att hjälpas åt och samarbeta har varit ett återkommande begrepp i vår barngrupp. Barnens lärande har kontinuerligt dokumenterats på olika sätt i vår verksamhet och i lärplattformen Unikum. Detta har skett med bilder och förklarande texter som berättat om den pedagogiska tanken bakom aktivitetens upplägg, sammankopplat med förskolans läroplan. Vårdnadshavare har på detta sätt varit delaktiga och tillsammans med barnen har de kunnat samtala kring det vi arbetat med på förskolan.

Att få dela detta pris med varandra som ett arbetslag känns fantastiskt roligt. Inom förskolan arbetar vi som ett team där alla behövs och bidrar med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Detta har även varit värdefullt när vi ibland ställts inför tuffa utmaningar i vårt arbete. Vårt arbetslag har haft förmånen att arbeta tillsammans de senaste fem åren och vi som pedagoger har varit trygga i våra yrkesroller, med varandra och haft ett gott arbetsklimat som bidrag till mycket skratt och glädje vilket smittat av sig på vår barngrupp. För oss har det varit en styrka att som arbetslag fått arbeta tillsammans under en längre tid, det tror vi även skapat en stabilitet i gruppen hos både barn och vårdnadshavare.

Liknat våra planeringar med att "poppa popcorn"

När vi skrivit våra pedagogiska planeringar inför våra olika temaarbeten och projekt har vi använt oss utav olika undervisningsupplägg som utgått från de didaktiska frågorna vad, hur, när, varför, för vem och vilka? För att få en röd tråd i det som skett i verksamheten anser vi också att det varit viktigt att se lärmiljön som föränderlig, att ofta fråga sig vart är vi på väg? Vad blir nästa steg? Vi har liknat våra planeringar med att ”poppa popcorn” då idéerna fått flöda fritt och utifrån barnens intressen kopplat samman dessa med våra styrdokument. Detta var även något som var beskrivet i vår nominering. Att som arbetslag sitta ner och tillsammans ”poppa popcorn”, planera och genomföra nya utmaningar för barngruppen har varit roligt och det tror vi har avspeglats sig i vår verksamhet. Dessa planeringar har tagit oss ut på många äventyr tillsammans med barnen, både på förskolan och i vår omgivning.

Tillsammans har vi skaffat oss nya erfarenheter och kunskaper om såväl småkryp som stora djur, kroppen och våra sinnen samt allas lika värde och att vi alla är superhjältar med olika superkrafter. Att skapa en lustfylld och meningsfull tid för barnen på förskolan tror vi främjar deras framtida lärande. Precis som vi kommer att se tillbaka och minnas det här priset med glädje hoppas vi att de barn vi skickat vidare till skolan kommer att minnas och bära med sig sin förskoletid på samma sätt!

/Angelica Eriksson, förskollärare, Sofia Axelsson, förskollärare, Liselott Karlsson, barnskötare Kårstaängens förskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad: