Uppdrag: Att sprida kunskap om förebyggande och främjande integritetsarbete

Till vardags arbetar Mia Lingåker som förskollärare på Södra gårdens förskola. Men hon har också ett annat uppdrag: att sprida kunskap om integritetsfrågor till förskolor och skolor. Som pilotprojekt startade hon hösten 2020 en serie workshops för ett antal friskolor i Örebro. Vi fick en pratstund med henne.

Mia Lingåker, lärare i förskolan och sakkunnig i frågor om barns trygghet och integritet.

Mia Lingåker

Det var i strax efter att Mia Lingåker tilldelades Pedagogiskt pris (2018) i kategorin förskola som hon blev tillfrågad av Kommunstyrelseförvaltningen om hon kunde tänka sig att sprida sina kunskaper om integritetsfrågor och barns trygghet vidare till fler.

Mia nappade på erbjudandet och arbetet kom igång i form av workshops under hösten 2020. Först genomfördes fysiska träffar i Rådhusets lokaler men efterhand, på grund av pandemiläget, har man ställt om till digitala möten. Sammanlagt rör det sig om sex tilfällen.

Stor kunskap i ämnet

Barns trygghet och integritetsfrågor ett ämnesområde som Mia Lingåker är väl förtrogen med. För några år sedan skrev hon boken Våga se signaler på sexuella övergrepp: vägledning och främjande integritetsarbete. Hon är dessutom en rutinerad föredragshållare och erbjuder föreläsningar vid förfrågan.

Berätta, vad handlar dina workshops om?

– Tyngdpunkten ligger på förebyggande och främjande integritetsarbete. Men sedan kan man inte prata om integritet utan att också prata om sexuella övergrepp. Den som får med sig biten om sexuella övergrepp, vad det är och vad det innehåller för tecken och signaler, förstår sedan integritetsbiten på ett helt annat sätt. Det går liksom inte att värja sig det från det längre då. Riktlinjer som vi har med blöjbyten, till exempel, blir ganska självklara.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet?

– Att också våga ta i åtgärdsarbetet. Vi har upptäckt att det inte bara finns ett behov av förebyggande och främjande arbete utan att även åtgärdsarbetet behöver lyftas. Det behöver finnas planer för hur man ska göra om det till exempel har skett ett övergrepp, så att ledning och personal känner sig rustade att ta sig an det efterarbete som uppstår. Där inser vi att det behövs mer, utöver den vanliga krishanteringsplanen, så att det blir tydligt vilka vägar som ska gås och att personalen känner sig trygg i det arbetet.

Vilka diskussioner brukar uppstå i anslutning till träffarna? Finns det några frågor som är återkommande?

– Många får upp ögonen för saker som de kanske har missat tidigare, så frågor som "Skulle jag ha anmält det här..." är allra vanligast. Men många har också frågor kopplade till barns sexualitet, om avvikande sexuellt beteende och barns onani. När vi diskuterar tecken och signaler kopplat till detta dyker det ofta upp bilder på barn i deltagarnas huvuden. Särskilt pedagoger som har jobbat lite längre behöver få prata om saker som de nu i efterhand får upp ögonen för.

Med dessa "nya ögon", finns det risk att pedagogerna bli alltför självkritiska eller misstänksamma?

– Det är faktiskt något jag pratar ganska mycket om. Det handlar inte om att bli misstänksam utan UPPMÄRKSAM. Det är ett viktigt ord, som jag hoppas att man tar med sig. Och att när man väl uppmärksammar något, faktiskt vågar prata med varandra. Så att man vare sig håller det för sig själv eller skjuter det ifrån sig. Ofta blir deltagarna ganska peppade efter våra workshops – de blir berörda, men oftast på så sätt att de vill göra någonting och få med sig kollegorna på tåget.

Vad händer nu?

Det här har verkligen varit en pilotomgång, där vi har känt in vilka behov som finns hos deltagarna och anpassat upplägget därefter. Det jag vet idag är att fler fristående förskolor har uttryckt intresse för workshop-serien och vår förhoppning är att också den kommunala verksamheten ska vilja ta del av den längre fram.

Den som är intresserad att ta del av en föreläsning, eller workshops, hur går hen tillväga?

– De fristående förskolor som har anmält intresse kommer att få inbjudningar till en ny workshop-serie. För de kommunala förskolorna får vi se hur det blir, men som kommunal förskola kan man alltid kontakta mig om man vill att jag ska komma på besök. Vi brukar kunna lösa det. Jag har varit ute och föreläst på många ställen.

Vi tackar Mia Lingåker för samtalet och önskar fortsatt lycka till med det viktiga integritetsarbetet!

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: