Skogenboken

Fjärill  målad av förskolebarn

Innan sommaren 2013 bestämdes det på förskolan Emilia att samlas kring ett gemensamt tema. Temat blev Offentliga rum och vi på avdelningen Stjärnan valde att arbeta med Varbergaskogen. Som offentligt rum har skogen en mångfald av växter och djur och upplevelser. Skogen erbjuder upptäckter av olika slag och är ständigt föränderlig så som kretslopp, liv och död samt ekologiska processer. Skogen är en levande organism som ständigt är i förvandling.

Syftet att arbeta med skogen var att utgå ifrån barnens egna teorier om skogens olika processer. Vi ville sätta skogen i nya sammanhang som exempelvis ateljéarbete, konst, digitala medier, rörelse, musik, dans osv. Barnen blev snabbt intresserade av småkrypen och växterna och tillsammans bestämde de sig för att göra sin egen faktabok om skogen, det blev deras syfte.

Hackspett målad av förskolebarn

Vi var intresserade av skogen och gillade att vara i skogen. Det fanns djur, fåglar och växter som vi var intresserade av och ville undersöka, därför var det spännande att undersöka djuren. Vi ville veta fakta för vi fick mycket information från djuren och växterna. Det kändes kul att jobba med djuren. Vi ville lära oss om saker i skogen. I den här boken får man läsa mycket om skogen och naturen. Dom får läsa om djur och hur de beter sig och vilka djur som bor i Varbergaskogen. Vi har alla på Stjärnan tänkt, skrivit, tittat och undersökt för att ta reda på fakta.- Lathisa 6 år

I miljön inne på avdelningen har det erbjudits olika möjligheter att undersöka djuren och växterna på. Barnen har vid olika stationer kunnat använda sig av Usb-microskop, Ipad, dator, faktaböcker och ljusbord. Barnen valde framförallt tecknandet, målandet och skriftspråket som sitt uttryckssätt eftersom de ville göra en bok men även bygg och konstruktion, pärla och dramatisering av djuren är uttryckssätt som de använt sig av. Samtal i olika former har bundit samman de olika uttrycksätten. Samtalen har bidragit till en delaktighet i projektet, barnen har delgett varandra kunskaper, upplevelser, ställt frågor osv. Samtalen har också gjort att vi fått fatt i barnens teorier och det har fört arbetet med skogen framåt.

Barn ritar

Med sina sinnen har barnen utforskat och närmat sig skogen. De har studerat svampar, insekter, växter, och djur noggrant med hjälp av faktaböcker, webben, förstoringsglas, USB-mikroskop och luppar. Barnen har detaljstuderat de olika insekterna och diskuterat proportioner. De har bekantat sig med powerpoint, Word, gjort filmer på Ipad, ljudinspelningar samt sökt fakta på både dator och Ipad. De har tecknat, målat, pressat växter, tecknat med lera, pärlat och dramatiserat.

Barnens teorier kring skogens olika processer, växter och djur har fört arbetet framåt där reflektionssamlingar har bidragit till att delge varandra olika teorier. Det gemensamma intresset för skogen har skapat samtal mellan barnen, där deras upplevelser av besöken i skogen legat i fokus. Samtalen har bidragit till nya språkkunskaper och begreppsbildning.

"Jag tror att vi aldrig blir klara med skogen, det finns hur mycket som helst, när man lär sig om en sak finns det mer och lära sig hela tiden." - Torun 5 år

Text skriven av förskolebarn

Vi pedagoger har under hela året använt oss av ett reflektionsunderlag som vi kallar processreflektion, där har vi dokumenterat vad barnen sagt och gjort, både i text och bild. På så sätt har vi sett vilka frågeställningar som växt hos barnen och det är deras tankar och teorier som fört arbetet framåt.

 

Tillsammans med barnen diskuterade vi oss fram till att samla barnens kunskapsteorier i en skogenbok. Reflektionssamlingar i storgrupp och i smågrupper har bidragit starkt till delaktigheten där barnen har delat med sig av sina teorier och tankar, att tycka olika är okej. Barnens teorier berikar projektet vilket gör att det blir en bredare syn och en önskan om att utforska ett ämne vidare.

Skogen har under året förändrats och barnen har lagt märke till naturens skiftningar. Varför ramlar bara de gula löven ned från träden? Vart har alla djuren tagit vägen? Vi valde att utforska deras teorier om att djuren fanns längre in i skogen men när de bara hittade en frusen mask så svalnade intresset och barnens intresse för sagorna i skogen tog över. Fantasi, sagor och drama blev spännande. Vi pedagoger märkte att de befann sig i sagans värld både i leken, i byggen och vid läsvilan. Vi valde då att fördjupa oss i teater som var ett nytt och okänt spår. Barnen gjorde kulisser, kostymer, rekvisita och vi hade olika dramaövningar. Barnen satte roller, skrev repliker och övade och de fanns ljudsättare, dokumentatörer och publik som fick tycka. Teatern blev tillslut två föreställningar för övriga barn och pedagoger på förskolan samt en föreställning för föräldrar. Vi pedagoger har följt och lyssnat in vart barnens intresse varit, när skogen vaknade igen tog intresset för skogen ny fart igen. Det har ständigt funnits ett starkt intresse och en lust och en glädje i arbetet.

Älg i lera


Skogen öppnar sig igen
Skogen öppnar sig för oss
Skalbaggarna kommer för oss
Fjärilarna kommer för oss
Älgen kommer för oss
Maskarna kom för oss
Allt kommer nu
Fåglarna kom för oss
Världen vill vara hos oss
Här är världen hos oss på Emilia
Blommorna kommer hit
- Torun 5 år

 


Det har varit ett mycket lärorikt år för oss och vi har vågat gett oss ut på mark som inte är så känd för oss. Att låta barnens teorier styra är fantastiskt kul och lärorikt. Om ni har frågor eller vill veta mer så hör av er till: Förskolan Emilia, avdelning Stjärnan. 019-21 33 25

 

/Jenny Wallgren & Camilla Fermby, förskolelärare samt Lotta Schortz, ateljérista, Förskolan Emilia, avdelning Stjärnan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: