Skicka vidare! Åsa Jörholt

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Åsa Jörholt, förskollärare på Beckasinen, som svarar på tre frågor från Pedagog Örebro-redaktionen.

Åsa Jörholt, förskollärare på Beckasinen

Åsa Jörholt

Hej Åsa! Berätta lite om dig själv.

Hej, jag heter Åsa Jörholt. Jag är förskollärare och har arbetat på förskolan Beckasinen sedan vi öppnade i januari 2020.

Vår vision på Beckasinen är att barnen ska få möjlighet att utforska och undersöka sin miljö. Vi vill att de ska kunna använda alla sina sinnen i undervisningen. Därför använder vi oss av sång, musik, dans måleri, lera med mera.

1) Du byggde upp den pedagogiska verksamheten på avdelningen Talgoxen från grunden. Vilka var dina prioriteringsområden?

Jag startade upp Talgoxen med mina kollegor Anna Eklöf och Rebecka Vikenmark. Stort prioriteringsområde var att skapa trygghet för barnen och deras vårdnadshavare. Vi var närvarande och nyfikna, satt på golvet, på deras nivå och hjälpte barnen att sätta ord på deras utforskande och deras känslor. Vi dukade upp välkomnande miljöer med mycket trä- och naturmaterial. Vi använde oss nästan bara av ”ofärdigt material”, detta för att vi vill att barnen ska använda sin fantasi i sitt utforskande.

2) Du jobbar mycket med normkritiskt tänkande tillsammans med barnen. Kan du ge exempel på hur detta går till?

Att arbeta normkreativt med barnen ser vi som en självklarhet på Talgoxen. Bemötandet av barnen är viktigt, till exempel hur vi hälsar på barnet på morgonen. Om ett barn (oavsett kön) kommer och har nagellack eller en glittrig tröja vill vi inte förstärka normen att det oftast är flickor som har det, utan normalisera det och lägga fokus på att det är roligt att se och bekräfta barnet som det är. Vi har så här i lucia- och juletid satt upp bilder på lucior, stjärngossar och tomtar i olika kör och etnicitet. Vi vill att miljön kring barnen ska vara tillåtande, att få vara den man vill vara.

För att bryta stereotypa mönster varierar vi kön i sånger och sagor. I vår sagopåse om Guldlock, springer Guldlock hem till sina två mammor på slutet av sagan. Doktorn i Emil i Lönneberga har långt hår, kön är upp till betraktaren. I våra julsånger blir sockerbagaren ibland en hon och ibland en han.

3) Du beskrivs som en pedagog som ser och uppmärksammar alla barn. Vilka strategier har du i det?

Jag tänker att just se alla barn är ett av våra viktigaste uppdrag. Att vara en närvarande pedagog och vara på deras nivå är avgörande för att kunna bekräfta alla barn. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper så att de får utrymme och tid att samspela med några barn och en pedagog. Det är även viktigt att barnen känner en gemenskap och en samhörighet. Det får vi bland annat genom att samtala om alla barn och förstärka med bilder, även på de barn som inte är närvarande den dagen.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Anna-Maria Åsman, förskollärare på Fiskgjusens förskola:

  1. Ormesta förskola flyttade in i nya lokaler i Norra Ormesta och blev Fiskgjusens förskola. Hur har flytten påverkat dig?
  2. Du brinner lite extra för att ta emot studenter från universitetet. Hur tänker du att man kan ta emot studenter på bästa sätt?
  3. Du är en närvarande pedagog. Vad tycker du man ska tänka på med det?

Senast uppdaterad:

Publicerad: