Skicka vidare! Anna-Maria Åsman

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Anna-Maria Åsman, förskollärare på Fiskgjusens förskola, som svarar på tre frågor från Åsa Jörholt.

Anna-Maria Åsman, förskollärare på Fiskgjusens förskola

Anna-Maria Åsman

Hej Anna-Maria! Berätta lite om dig själv.

Hej, jag heter Anna-Maria Åsman och har jobbat som förskollärare sedan 2004.

1) Ormesta förskola flyttade in i nya lokaler i Norra Ormesta och blev Fiskgjusens förskola. Hur har flytten påverkat dig?

Det har varit en flytt med blandade känslor. När vi startade de upp Fiskgjusens förskola i augusti hade vi på förhand de bästa förutsättningarna:

  • Helt nya lokaler där inget ”satt i väggarna” sedan tidigare.
  • En utemiljö med mycket bättre förutsättningar för givande och lärande utomhuspedagogik.
  • Pedagoger som man jobbat med innan så vi behövde inte börja med att lära känna varandra utan kunde från start jobba på samma sätt som innan sommaren.
  • Inte fulla barngrupper. Några barn följde med från Ormesta förskola så vi skolade inte bara in helt nya barn. En bra blandning av både nya och gamla barn.

Vi har under hösten inte tagit in vikarier utan jobbat med den grundbemanning vi haft. Ur ett barnperspektiv har det varit bra då barnen inte behövt möta nya vuxna titt som tätt. Inga nya ansikten eller kontakter att lära känna för en kort period utan barnen har varje dag mötts av pedagoger de känner. Har upplevt att det varit tryggt för både barn och vårdnadshavare. När personal har varit borta har vi täckt uppför varandra mellan avdelningarna. Det positiva, som jag ser det, har dels varit att jag fått en bra inblick i de andra avdelningarnas verksamheter. Dels har det inneburit att all personal har fått bättre förutsättningar för att lära känna alla barn och tvärtom. Utmaningen har varit att ibland inte kunnat fokusera på sin egen avdelning då man behövts på en annan avdelning. Har känt att jag då inte kunnat hålla en röd tråd fullt ut med verksamheten på min egen avdelning.

2) Du brinner lite extra för att ta emot studenter från Universitetet. Hur tänker du att man kan ta emot studenter på bästa sätt?

Är utbildad VFU-handledare och känner att det är ett viktigt uppdrag. Att få vara med och utbilda morgondagens kollegor känns väldigt stort! En viktig faktor, enligt mig, för att ta emot studenter på bästa sätt är att förskolan och speciellt VFU-handledaren ges bra och rätt förutsättningar. Med rätt förutsättningar menar jag att det självklart ska ges tid för student och handledare att ha kontinuerliga handledningssamtal. Studenten ska dessutom inte behöva gå runt mellan avdelningarna utan vara på en och samma avdelning. Studentens handledare har oftast sin placering på en och samma avdelning och det är främst den avdelning som studenten ska vara en del av. En bit in i praktikperioden kan studenten sedan ges möjlighet att se de andra avdelningarnas verksamheter. En av de viktigaste förutsättningarna för att en student ska ges möjlighet till en bra VFU-praktik är att studenten följer sin handledare hela tiden. Handledning sker spontant och hela tiden i verksamheten och inte bara vid de planerade samtalen. Den dagliga handledningen i barngrupp är väldigt viktig och givande för studentens utveckling. Viktigt att tänka på är att det är handledaren med sin utbildning och sitt uppdrag som främst ska vara den som studenten gör sina reflektioner med. Inför att jag ska ta emot en student ställer jag mig alltid följande frågor: Hur skulle jag som student vilja bli bemött och välkomnad? Vad kan jag, som VFU-handledare, göra för att studenten ska få ut så mycket som möjligt av sin VFU-praktik?

3) Du är en närvarande pedagog. Vad tycker du man ska tänka på med det?

En närvarande pedagog är en pedagog som får alla barn att känna sig trygga och sedda. Jag är noga med att hälsa på varje barn när det kommer på morgonen eller att jag hälsar på varje barn när jag kommer in i barngruppen. Att bekräfta varje barn direkt är viktigt tycker jag. En närvarande pedagog är en lyhörd pedagog. Att vara lyhörd handlar om, enligt mig, att ge varje barn tid till att bli sitt bästa jag. Genom att vara en närvarande pedagog lär du känna alla barn och med den kunskapen om varje barn kan du utforma en verksamhet som passar alla barn utifrån deras utveckling, behov och intressen. När jag som pedagog får barnen att känna sig sedda, lyssnade på och viktiga har jag uppnått mitt uppdrag som närvarande pedagog!

Jag vill skicka tre frågor vidare till Frida Hjelm, förskollärare på Framtidens förskola:

  1. Du valde att starta upp en helt ny förskola med en kollega. Vilka positiva erfarenheter har det inneburit för dig? Har det varit några utmaningar?
  2. Du jobbade tidigare på Tybblelunds förskola med 10 avdelningar. Vilka är det största skillnaderna med att numera jobba på en betydligt mindre förskola?
  3. Framtidens förskola är ett personalkooperativ. Vad är det som skiljer sig från att jobba på en kommunal förskola?

Senast uppdaterad:

Publicerad: