Rosta förskolor i Europa!

europakarta

Sedan hösten 2014 deltar förskolorna i Rosta tillsammans med tre förskolor i England, Island och Turkiet i projektet, Play and learn! Vi har sökt medel från Erasmus+ programmet och blivit beviljade medel för 6 pedagoger att delta i projektmöten i våra respektive partnerländer och dela med oss av våra erfarenheter. Projektet är en viktig del av det visionsarbete som Rosta förskolor påbörjat.

”Rosta förskolor skall ha en trygg och inspirerande lärandemiljö där barn, utifrån  sina förutsättningar, utvecklar sina kompetenser, nyfikenhet och sin lust att lära.”

Barn vid brasa

Under det första året har vi fokuserat på att utveckla utomhuspedagogiken. Vi skickar uppgifter till varandra med olika utomhusaktiviteter som vi sedan gör i våra respektive barngrupper. Vi kommer att ha ett projektmöte i varje land och besöka varandras skolor och dela med oss av våra erfarenheter. Första projektmötet var i Kopavogur på Island i januari i år, där träffades två pedagoger från Rostaområdet, tre från England och två från Turkiet. Vi blev mycket väl omhändertagna av värdlandet Island och fick förutom projektmöten ta del av Isländsk kultur och natur. Vi besökte även en ny skola med barn från 1-12 år. I juni i år kommer Örebro att ta emot besök och vara värdland.

Erasmus logga

Idén till projektet föddes efter ett informationsmöte med UHR som är den organisation som hanterar ERASMUS+ ansökningar i Sverige. Vi fick tipset att skapa en profil på e-twinning som är ett nätverk för lärare i Europa. Där kan man söka partners till projekt. Vi hade lite olika kontakter på e-twinning innan vi hittade förskolan på Island. Vi tyckte deras idé om utomhusprojekt verkade spännande och skrev till dem om vår verksamhet. De bjöd in oss i projektet och tillsammans arbetade vi fram en ansökan. Det var mycket administrativa ärenden som skulle ordnas bland annat måste man ha ett så kallat PIC nummer. Vi har som tur är en otroligt duktig och engagerad samordnare i vårt område, Helena Fredlund, som hjälpte oss med det.

Förskola

I Rosta förskolor har vi formulerat en vision som vi vill försöka förverkliga på olika sätt och vi tror att en viktig del i att utveckla vår verksamhet är att vidga våra vyer, att se hur andra gör och att lära av varandra. Det är otroligt roligt, lärorikt och spännande att vara med i ett internationellt projekt! Det bästa med projektet är att vi använder oss av metoderna direkt med barnen och det är roligt och spännande när vi berättar för barnen att vi fått en uppgift från t ex skolan på Island och så ska vi prova deras uppgift och vice versa när vi visar barnen bilder på när barn i Turkiet och England gör vår uppgift. Både barnen och pedagogerna har fått nya samtalsämnen och nya erfarenheter. Projektet har gett många positiva bieffekter, förutom att utveckla utomhuspedagogiken märker vi att barnen blivit mer intresserade av de olika länderna och om barnen där. Vi har verkligen fått ökad måluppfyllelse i och med projektet. Vi kopplar också de olika uppgifterna till målen i våra läroplaner på så sätt får vi också se hur läroplanerna skiljer sig åt i våra olika länder.

Nästa år kommer projektet att fokusera på läs- och skrivinlärning för förskolebarn. Vi ser med spänning fram emot att få nya uppgifter och att få ta del av våra samarbetspartners erfarenheter.

 

/Carolin Jönsson och Carina Elg, förskollärare på Rosta förskolor, Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: