Mia Lingåker om barns trygghet och sexuella övergrepp mot barn

Att skriva en bok är något som inte är gjort i en handvändning. Att skriva en bok om ett så tungt ämne som sexuella övergrepp mot barn är nog ännu svårare... men det är just det Mia Lingåker har gjort. Hennes bok släpptes tidigare i år och vi blev såklart nyfikna på författaren.

Hallå Kollega!

Vem är Mia Lingåker?

Jag är en 37-årig tvåbarnsmamma som arbetar på Södra Gårdens förskola i Almbyområdet. Jag gick min lärarutbildning vid Karlstads universitet och tog min examen 2007. Jag gick den gamla utbildningen så jag är lärare mot de yngre åldrarna och har både lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Började som klasslärare och jobbade som det i två år då jag sökte mig mot förskolan där jag stannat kvar sedan 2009. Sedan dess har jag utbildat mig till VFU-handledare. Sedan sommaren 2017 är jag även utvecklingsledare. Barns trygghet är viktigt för mig och sexuella övergrepp mot barn speciellt. Jag är även engagerad i förskolebrevet.se

Hur kommer det sig att du började intressera dig för det här "tunga" området?

Det hela började med att jag hörde talas om Elaine Eksvärds självbiografiska bok "Medan han lever" där hon berättade om de övergrepp hon varit med om som barn. Inför lanseringen av hennes bok följde jag mediabevakningen och såg inslag där hon pratade om vikten av att i tidig ålder lära barn integritet; rätten till sin egen kropp. Jag fick igång ett arbete på min förskola där vi skrev riktlinjer för hur vi ska arbeta med barns integritet. Jag fick också förfrågan om att hålla i ett seminarium på Lärardagen 2016. Det mynnade ut i en föreläsning som handlar om vad sexuella övergrepp mot barn är, vilka tecken och signaler man kan fånga upp hos barnen för att kunna upptäcka utsatta barn samt vårt förebyggande och främjande integritetsarbete.

Jag insåg också att jag saknade kunskaper inom området. Siffror från Stiftelsen Allmänna Barnhuset säger att ett av fem barn i varje klass blir utsatt för sexuella övergrepp. BRÅ (brottsförebyggande rådet) säger att mörkertalet för anmälda sexualbrott mot barn är så stort att endast ett av tio utsatta barn berättar. För mig blev det en ögonöppnare! Varför är mörkertalet så stort och vad kan vi i förskolan göra för att minska det? Att arbeta med integritet och ge barn rätt till sin kropp är ett sätt där vi kan ge barn en förståelse för att de har rätt att säga nej och att de har rätt att berätta om det de blir utsatta för. Samtidigt vill jag betona att vi genom detta arbete inte lägger på barnen att berätta eller att säga stopp och nej! Det är ALLTID vuxnas ansvar att upptäcka och anmäla sexuella övergrepp mot barn!

Berätta lite om din bok!

Efter en föreläsning för hela team Almby fick jag tips om att kontakta Malin Malmström på Gothia Fortbildning för att skriva en bok i ämnet. Malin fastnade för idén och jag började skriva. Boken riktar sig främst mot personal inom förskola men kan delvis användas inom andra yrkeskategorier också såsom skolpersonal och socialtjänst. Syftet är att ge läsaren kunskaper i vad sexuella övergrepp är och vilka tecken och signaler man kan uppmärksamma hos utsatta barn. Men jag tar också upp barns sexualitet. Boken tar också upp ämnet anmälan; vad innebär anmälningsplikten? Hur går en anmälan till? Och vad händer efter att en anmälan är gjort? Ett kort kapitel ger stöd i hur förskolan bör agera om övergrepp skett i förskolan.

Vidare skriver jag om krishantering i arbetslagen, hur vi kan möta barnen som berättar samt hur vi kan möta vårdnadshavare. Kopplingar till skollagen, lpfö-98 och barnkonventionen.

Avslutningsvis beskriver jag det främjande och förebyggande arbete vi arbetar med och ger tips på praktiskt arbete med integritetsövningar och barnbokstips.

Vad är Förskolebrevet.se?

Förskolebrevet är ett initiativ från Treskablinoll som är ett icke-vinstdrivande företag grundat av Elaine Eksvärd. Det är ett förskrivet brev som man kan skicka till förskolan med en uppmaning om ett samarbete kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy. Förskolor som väljer att implementera förskolebrevet i sin verksamhet markeras med en blå prick på förskolekarta (en interaktiv karta där Sveriges förskolor finns). Treskablinolls arbete inriktar sig på förebyggande arbete; att skapa riktlinjer för förskolor och idrottsföreningar för att förhindra att övergrepp sker på dessa platser men också för att ge utsatta barn verktyg att våga berätta. För barn som utsätts för övergrepp i hemmet kan förskolan spela en viktig roll genom att vara den trygga plats där barnen kan upptäckas och få stöd och hjälp.

Vad skulle du vilja tipsa andra skolledare eller pedagoger om?

Våga börja prata om sexuella övergrepp mot barn! Lyft det till ytan, lär er mer och börja vara uppmärksamma på barnens signaler. Var uppmärksam, inte misstänksam! I våra riktlinjer står det att tillfälliga och okända vikarier inte får byta blöjor på barnen eller vara ensamma vid vilan. Det här står inte för att vi misstänker våra vikarier utan det handlar om barnens rätt att få känna sig trygga i omsorgssituationer. Man kan vända på det och fundera på hur du som vuxen skulle känna dig om någon du aldrig träffat förut skulle hjälpa dig på toaletten...

Har du något motto i din yrkesroll?

”Fortsätt utvecklas”

Mia Lingåker

Var hittar vi dig på webben?

Man hittar min bok på Gothia Fortbildning

Föreläsningen från Lärardagen 2016 finns här på Pedagog Örebro

Södra gårdens förskola hittar man på Örebro kommuns hemsida/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro. 

Senast uppdaterad:

Publicerad: