Jenny Eriksson fick utmärkelsen Årets förskolekraft 2022

Vi säger stort grattis till Jenny Eriksson, rektor på förskolorna Almby och Södra gården, som tilldelats utmärkelsen "Årets förskolekraft 2022". Hon får priset för sitt tydliga ledarskap där barnens bästa alltid är i fokus.

FOTO: Åsa Svahn

Under konferensen "förskoledagarna 2022" delades i veckan utmärkelsen "Årets förskolekraft 2022" ut. När nomineringarna gåtts igenom och juryn sagt sitt, stod till slut Jenny Eriksson som vinnare.

Juryns motivering:

Med medvetenhet om var varje medarbetare befinner sig lyfter Årets förskolekraft styrkorna och skapar förtroende. Hon vet vilka processer som pågår i varje arbetslag och pekar tillsammans med sin personal ut riktningen för verksamheten och skapar förutsättningar för att nå hela vägen fram. Jennys sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete gör att alla medarbetare förstår vart de ska, varför de ska dit och hur de når dit­ tillsammans. Barnets bästa är alltid i fokus – och alla beslut, både de långsiktiga och kortsiktiga, tas utifrån det. Jenny tar sig tid att prata med barnen och lyssna på deras kunskaper och tankar. Med Jennys trygga relationer till vårdnadshavare skapas också goda förutsättningar för barnen att lyckas. Kort och gott – pedagoger, VFU-studenter, vårdnadshavare, barn – alla trivs med att vara en del i rektor Jenny Erikssons förskolor.

– Att få det här priset gör mig stolt och ger mig motivationen att fortsätta att arbeta för barnens och personalens bästa. Jag vill att de ska känna trygghet, ha en meningsfull vardag och få utvecklas utifrån just sina förutsättningar. Det här priset delar jag med alla mina medarbetare och kollegor som samarbetar med mig på olika sätt. Det är tillsammans som vi kan bygga den bästa utbildningen för barnen i deras resa mot en hållbar framtid, säger Jenny Eriksson.

Priset delas ut av Förskoletidningen och man vill med priset lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld. Målet är att hitta en person som gör det lilla extra för att inspirera, utmana och utveckla med varje barns bästa förskola i fokus.

Stort grattis Jenny!

Kriterier "Årets förskolekraft"

  • Personen har genom sitt engagemang och sin kunskap lyckats inspirera både kollegor och barn.
  • Personen har bidragit till ökad måluppfyllelse inom ett eller flera områden i förskolans verksamhet. Till exempel genom kreativitet, relationell kompetens, ämneskunskap, ledaregenskaper, kommunikationsförmåga.
  • Personen har pedagogisk utbildning – leg. förskollärare, barnskötare eller rektor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: