Hållbarhetsarbetet på Rynningeåsens förskola gav fin utmärkelse

Rynningeåsens förskola har tilldelats Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling för sitt arbete med social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Vi besöker förskolan för att veta mer om deras arbetssätt och hur hållbarhet genomsyrar utbildningen.

Utvecklingsledarna Johanna Pettersson och Christine Forslund samt rektor Birgitta Rissve

Gården är full av lekande barn när vi öppnar grinden på Rynningeåsens förskola. Utomhusprofilen är en viktigt del förskolans undervisning och en given del i arbetssättet kring hållbarhet. Förskolans gård ger mängder av möjligheter till lek och närheten till naturreservatet Oset möjliggör fina utflykter. Utomhusprofilen beskrivs av förskolan som grunden i den process som lett fram till utmärkelsen skola för hållbar utveckling.

Diplom

– Utomhusprofilen tar vi nästan för given, det är ju en sådan naturlig del av vår verksamhet. När vi ansökte om utmärkelsen var det givetvis viktigt att beskriva vårt arbete där, hur utomhusprofilen har utvecklats och hur vi kopplar den till hållbarhetens olika aspekter, säger Christine Forslund, utvecklingsledare och förskollärare.

Hållbarhet har tagit en allt större plats

Om utomhusprofilen är grunden har flera lager lagts på under årens gång. Hållbarhet har tagit en allt större plats och förskolan har tidigare jobbat mycket med bland annat utbildningsprogrammet Grön Flagg. Flera processer och utvecklingsprojekt kring hållbarhet har startats upp och när ansökan till utmärkelsen skulle skrivas öppnades möjligheten att samla alla utvecklingsprocesser och rikta dom mot gemensamma mål.

– Vi samlade allt, tänkte till kring röd tråd och mål framåt. Även styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet är viktiga för oss i arbetet, säger Johanna Pettersson, utvecklingsledare och förskollärare. Hon påpekar att arbetet hela tiden fortgår och ständig utveckling är en viktig del.

– Det är som att vi har utmärkelsen lite på "lån". Vi behöver hela tiden utvecklas och anpassa oss i processen, menar Johanna.

Utmärkelsen ser de som en bekräftelse och ett kvitto på att arbetet och processerna som förskolan jobbar med kring hållbarhet, är bra och kvalitativa. Personalen är stolta och glada och lyfter förskolans team-work som en stark bidragande orsak till utmärkelsen.

Det är viktigt för förskolan att synliggöra de olika delarna i de processer som pågår.

Social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet är de tre aspekter som genomsyrar allt arbete på förskolan.

Rent konkret – hur jobbar ni med dessa aspekter?

– Vi jobbar kring olika teman som hela tiden utvecklas och förändras utifrån hållbarhet, vad som händer i ämnet och vad utvärderingarna säger, berättar Christine Forslund.

Det sociala arbetet handlar bland annat om relationer, hur man är mot varandra och naturen, att visa empati och att jobba interkulturellt. Det ekologiska arbetet handlar bland annat om naturen och hur den används, om att odla, visa på olika naturmiljöer och allemansrätten. Givetvis har även kosten en naturlig del i denna aspekt där egen mat görs på plats med fokus på ekologiska produkter. Den ekologiska hållbarheten visar sig dessutom mycket i förskolans tydliga utomhusprofil. Den ekonomiskt aspekten handlar mycket om arbete kring resurser och att använda saker klokt. Vatten är ofta ett stående tema som arbetas med. Även el har varit en fråga som förskolan jobbat en del med utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förskolans rektor Birgitta Rissve om utmärkelsen och tankar framåt:

– Jag är stolt över utmärkelsen och personalens målmedvetna arbete i dessa processer. Men det gäller att inte slå sig till ro utan hela tiden visa vilja att utvecklas, säger hon och pekar på två områden som kommer fokuserar mycket på den närmast tiden:

– Vårdnadshavarna är ju viktiga i arbetet på förskolan. Pandemin har gjort att det svårt emellanåt men nu vill vi verkligen få in dom igen. Sen behöver vi jobba mycket med interkulturella frågor, avslutar Birgitta Rissve.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Utmärkelsen skola för hållbar utveckling

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas.

Läs mer om utmärkelsen hos Skolverket

Rynningeåsens förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: