Förskolorna i Varberga vill att barnen får större utrymme i det offentliga rummet

Förskolorna i Varberga tycker att barn ska synas och ta mer plats i det offentliga rummet. Teman, värdegrund och aktiviteter har alla denna röda tråd i det dagliga arbetet på de sju förskolorna.

Shady Kamel Ali

Sju förskolor ingår i Intraprenaden Varberga förskolor - Blåklinten, Emil, Emilia, Hasselmusen, Växthuset, Opalen, och Fantasia. Tillsammans jobbar förskolorna mot att barnen ska få större plats i det offentliga rummet, att deras röster hörs och att de blir lyssnade till. Förskolorna genomför en mängd aktiviteter på temat och har ett gemensamt förhållningssätt.

Välkomnande, delaktighet, mångfald, koooperativt lärande, kreativitet samt lust och glädje är de värdeord som genomsyrar verksamheterna.
Vi träffar Shady Kamel Ali som jobbar som barnskötare på Förskolan Blåklinten för att få veta mer om förskolornas gemensamma projekt.

- Barn är viktiga och kompetenta. Vi vill att de ska få mer utrymme i det offentliga rummet. Vi ser barnen som likvärdiga medborgare, som har värdefulla åsikter och idéer.

Ljusmannifestation med 400 personer samlade

I november 2019 anordnade förskolorna en stor ljusmannisfestation där det firades att barnkonventionen blir lag. 400 personer samlades för att manifestera något mycket betydelsefullt. Ljusmannifestationen är en av många aktiviteter som sätter barnen i centrum och visar att de är viktiga.

Förskolorna i intraprenaden har också ett gemensamt Instagram-konto där målet är att föra ut barnens röster. Inläggen väljs ibland ut av barnen som då också får chansen att skriva texter till bilderna.

- Barnen är verkligen fria i sina tankar och det kan vi vuxna inspireras av, säger Shady Kamel Ali.

Förskolorna jobbar också med gemensamma teman som till exempel hållbar framtid. Målet är att ge barnen förutsättningar för att kunna påverka världen. Pedagogerna vill i temat, synliggöra och skapa möjligheter för barnen och undersöka och förstå hur människor, samhälle och natur är sammanflätade med varandra och påverkar varandras framtid.

En viktig del är också att träffa politiker och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S) har flera gånger träffat barnen och personalen i olika sammanhang. Även Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämd barn och utbildning har kontaktas för att föra en dialog med.

- Vi vill att Örebro kommun ska andas barn - barn ska prioriteras och känna sig viktiga. De ska synas lika mycket som äldre personer. Om vi ska få till en ändring på detta krävs att politikerna ändrar synsätt.

Är du hoppfull att politikerna fattar beslut i den riktningen?

- De lyssnar och tar till sig. Det låter bra och de vill göra något. Sen förstör jag om det kommer ta tid men vi har i alla fall sått ett frö och det är det viktiga, säger Shady Kamel Ali.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: