Empati på förskolan

Barn bygger med klossar

Tillsammans på förskolan Gränden arbetade vi med det gemensamma temat Vi tillsammans under läsåret 2013-2014 för att stärka barnens sammanhållning och empati. Vi tillsammans mynnade ut i ett arbete med labyrinter och robotar.

Barnen visade under hösten intresse för kartor och labyrinter. Barngruppens starka engagemang för labyrinter fick en extra skjuts i och med nystarten av tv-programmet Labyrint under våren 2014. Barnen fascinerades av de olika karaktärerna och de olika tävlingsmomenten i programmet. Vi pedagoger tog avstamp i frågeställningen Vad är det att vara barn idag? och utmanade barnen vidare i deras intresse.

Här är där Taurus dricker.
Här finns det hundra miljarder.
Han dricker slajm.
Nu vet jag vad det här är.
Han kan hämta mer slajm när det är slut.


För oss pedagoger var det viktigt att alla barn i gruppen ska få känna sig delaktiga i projektet samt att ge barnen möjlighet att få möta så många olika uttryckssätt som möjligt ex: rita, måla, lera, dansa, dramatisera och berätta. Vi såg att ju fler uttrycksmöjligheter vi erbjöd barnen desto fler barn fångades av projektet.

Ateljén blev en naturlig mötesplats för barnen, dels att få dela sina tankar och funderingar med andra men även för att få möjlighet att uttrycka sina upplevelser i färg och lera. Vi såg en stor utveckling i barnens förmåga att se både färg och detaljer. En del barn var väl förtrogna med de olika materialen och teknikerna. För andra barn var det en ny bekantskap och en introduktion krävdes. Att härma varandra och att bli uppmärksam på vad kompisen gör och tycker var en viktig del av temat Vi tillsammans. Att reproducera kunskap och idéer är ett steg i en lärprocess och behöver få finnas. Vi kan inte göra kunskap och färdigheter till våra egna om vi inte först blir väl förtrogna med det som ska läras.

Små bilder på barn

Barnens skapande har innehållit både avporträttering av Labyrintrobotar men även av egna fantasifigurer som ex Daidalos bläckfisk och Bultens bebis. I dramatiserandet har barnen funderat mycket kring de olika karaktärernas egenskaper. Barnen har tillsammans diskuterat vem som är snäll/dum och ibland är de inte ense och ibland kan de ändra ställningstagande. Den karaktär man först var rädd för blir det i leken synd om. En av barnens ”egna” labyrintfigurer var Ägget som från början var ett barns egna skapelse. Tankarna och funderingarna kring Ägget kom snart att smitta över på allt fler barn som engagerade sig och gjorde egna ägg. Många vårdande värden har varit rådande i arbetet med Ägget. Barnen var noggranna med att Ägget skulle behandlas mycket varsamt och att det skulle få all nödvändig omtanke. Barnen smyckade Ägget och gjorde dess sovplats vacker. Barnen sjöng och spelade för Ägget och gav Ägget mat. Vi tycker oss se en stor empatiutveckling hos barngruppen i detta.

Under arbetes gång har vi tack vare vårt reflektionsverktyg fått syn på många av läroplanens prioriterade målområden (språk, matematik, naturvetenskap och teknik). Både språk och matematik har varit en naturlig del av det dagliga arbetet medan naturvetenskapen och tekniken har krävt mer eftertanke från oss pedagoger. Vi har framförallt lärt oss av vårens arbete att skynda långsamt. Att våga stanna upp och låta saker ta tid är en viktig del för att göra ett projekt till barnens.

Barn ritar

Om barnen tar blåa vägen är det farligt,
då kan barnen hamna i fängelse. Den gröna vägen går de hem.
Vi måste rita barnspåret.
Nu gömmer barnen sig under bordet därför Taurus kommer in. Taurus är jättelång.
Gröna vägen leder till hem.


Tv-programmet Labyrint visade sig vara ett bra redskap för Vi tillsammans temat. Tv-programmets grundidé, som bygger på samarbete, passade väl in som en plattform för oss att tillsammans med barnen undersöka vad Vi tillsammans kunde innebära. Vi valde att ha ett stort fokus på samarbetsövningar och att lyfta det kooperativa lärandet i projektet. Under arbetes gång såg vi hur nya kamratrelationer fick möjlighet att växa fram i och med att barnen fick en gemensam plattform med kända spelregler att förhålla sig till. Alla fick möjlighet att delta oavsett ålder, kön och verbalt språk. Labyrint-projektet och Tarus återkomst blev det kitt som gjorde att våra värden; Lust och glädje, kooperativt lärande, delaktighet, välkomnande och mångfald, blev levande och synliga. Vi har under arbetet med temat Vi tillsammans sett vikten av att projekt som barnen arbetar med finns förankrat och levande hos barnen.

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta oss på Grändens förskola 019-21 24 68

 

/ Anna-Karin Johansson, Ateljérista, Reidun Tollvik, Vimala Nair, Anette Karlson och Lina Björnfot, förskollärare samt Marie Demirci och Silfa Daoud, barnskötare på Grändens förskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad: