"Bordercrossing Lundby" – med barnen i centrum

Utställningen Bordercrossing, som pågick i Varberga hösten 2018 och våren 2019, bestod av två delar: en utställningsdel och en ateljédel. När utställningen avslutades fick Örebro kommuns förskolor möjlighet att låna materialet som ingick i ateljédelen. I höstas var det förskolorna i Ladugårdsängen som hade tillgång till materialet och nu under våren har turnén fortsatt till Lundby. Vi har pratat med Lina Pettersson, utvecklingspedagog på Lundby förskolor, om hur man har arbetat med materialet.

Bilden föreställer Lina Pettersson

Lina Pettersson är utvecklingspedagog på Lundby förskolor.

Till skillnad från Bordercrossing, som främst riktade sig mot pedagoger, har Lundby förskolor valt att hålla sina ateljéer öppna framför allt för barnen. På förmiddagar tisdag till fredag har pedagogerna på de tre förskolorna kunnat boka in sig för att ta med sig barnen och tillsammans utforska de olika miljöer som Lina Pettersson byggt upp.

Linas roll har vid dessa besök har varit att vara en handledare och extra stöttande vuxen.

I och med det rådande corona-läget har upplägget anpassats under våren, och man tar sedan en tid tillbaka inte emot barn från olika förskolor vid ett och samma tillfälle.

Personalen bekanta med materialet i förväg

Projektet inleddes i början av februari med Öppet hus för all personal på Lundby förskolor. På så sätt fick de vuxna möjlighet att i förväg bekanta sig med de olika miljöer som barnen möter i ateljéerna.

Väl på plats har barnen sedan förutsättningslöst – utifrån egen nyfikenhet – fått prova sig fram och upptäcka materialet under uppbackning av pedagogerna.

Man har inte jobbat utifrån något särskilt tema. Däremot har Lina anpassat bild- och naturmaterial utifrån säsong och verksamheten i stort.

– Jag vet ju vad man arbetar med ute på de olika avdelningarna, så när till exempel den småbarnsavdelning som har arbetat med ett spindelprojekt under vintern varit på besök så har jag såklart satt upp en spindel på projektorn och när man på en annan avdelning har jobbat med byggnader och konstruktion har jag projicerat en känd byggnad, exempelvis Eiffeltornet, säger hon.

Till vänster: En spindelfälla som barnen har byggt.

Tonvikt på det görbara

Lina Pettersson var en de pedagoger som arbetade som värd för Bordercrossing i Varberga när det begav sig. Hon berättar att en del besökare kommenterade att utställningen visserligen var inspirerande men att man inte riktigt såg hur det material som visades upp skulle fungera tillsammans med barnen i deras vardagsmiljö. Man hade helt enkelt lite svårt att se hur det skulle fungera på ett bra sätt i praktiken.

Därför har Lundby förskolor valt att lägga tonvikt på saker som faktiskt går att genomföra ute på förskoleavdelningarna.

Samtidigt har Bordercrossings övergripande estetik anammats. Lina förklarar att den kontrast som uppstår jämfört med barnens vanliga miljö gör att de lockas till nya upptäckter.

För att ateljématerialet på bästa sätt ska fungera för barnen har delar av det sorterats bort. Hit hör exempelvis den ljudstation som innehåller både mixerbord och mikrofoner, saker som kräver mycket stöttning av vuxna och som dessutom sällan finns att tillgå ute på förskoleavdelningarna.

iPad:s och projektorer är däremot saker som idag finns på alla Lundby förskolors avdelningar. Därför ligger tonvikten på moment som går att genomföra med hjälp av dessa enheter.

– Tanken är att vi ska göra saker här som pedagogerna sedan ska kunna ta med sig till sin avdelning. Det ska vara görbart, helt enkelt, förklarar Lina.

Barnens utforskande en inspiration för pedagogerna

Några traditionella workshops för personalen har inte genomförts i samband med "Bordercrossing Lundby". Istället har tanken varit att låta pedagogerna inspireras av barnens utforskande.

– Att se barnen utforska och upptäcka nya saker genom materialet är en bekräftelse på att det verkligen går att förankra de här sakerna i verksamheten, menar Lina.

– Det var den effekten vi eftersträvade, fortsätter hon. När barnen gör så hakar pedagogerna på!

Vi frågar vad som har varit den största utmaningen i arbetet:
– När verktygen inte fungerar eller krånglar. Trådlösa webb-ägg som tappar uppkopplingen är ett exempel. Sånt är alltid en utmaning!

Några problem med att saker har gått sönder i samband med att barnen handskats med dem har inte uppstått.

– När man dukar fram en estetiskt tilltalande miljö så skickar det också signaler till barnen att det är något att vara rädd om och vårda, säger Lina och konstaterar:

– Att presentera något som är vackert lyfter barnens känsla.

Avslutningsvis ber vi Lina Pettersson sammanfatta sina intryck av arbetet med "Bordercrossing Lundby".

Jag tycker att det har varit jätteroligt att få arbeta med materialet och att få möta barnen i det. Jag hade samma funderingar som många i personalen först: 'Hur ska det här fungera?' Men att få se hur barnen tar till sig materialet, från de äldsta till de allra yngsta, och hur de kommer tillbaka och gör nya upptäckter, funderar och provar saker som inte någon har provat innan, det tycker jag är fantastiskt!

När denna text publiceras är det ännu inte bestämt var ateljématerialet kommer att finnas till hösten. 

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: