Bokstart – med fokus på små barns språkutveckling

Bokstart Örebro län är ett projekt som främjar möjligheterna för små barn att utveckla ett språk genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Projektet är en nationell satsning som startade 2015 och har funnits i Örebro sedan 2017. Tillsammans har biblioteket och förskolan genomfört ett flertal insatser och ännu fler är på gång. Allt för att viktiga vuxna ska läsa mer för små barn och så tidigt som möjligt väcka läslusten. Vi har fått en pratstund med tre personer som är involverade i projektet.

Just nu pågår en hel del intressanta projekt inom Bokstart Örebro län. Sedan tidigare finns flera satsningar, till exempel gåvoböcker till åtta-månadersbarn, bibliotekskort hos logopeden och ett projekt kring Läs- och språkfrämjande Familjecentral. Nu har flera utvecklingsprojekt startats i syfte förbättra barn språkutveckling genom läsning.

Vi träffar Eva Carlbom på Region Örebro län som är utvecklingsledare, Anne Myllylä från Örebro Stadsbibliotek, som har en del av sin tjänst i projektet, samt Marita Forss, rektor för Baronbackarnas förskolor som just nu deltar i ett pilotprojekt för Bokstart Örebro län.

Eva Carlbom

Eva Carlbom

– Att tidigt introducera läsning för föräldrar och andra viktiga vuxna runt små barn är väldigt viktigt. Vi vet att ordförrådet växer för de barn som blir lästa för, att språket utvecklas och att måluppfyllelsen blir bättre i skolan. Dessutom är det en central demokratifråga, säger Eva Carlbom.

Samarbete mellan förskolan och bibliotek

Baronbackarnas förskolor pågår ett samarbete med Örebro Stadsbibliotek inom ramen för Bokstart Örebro län. Pilotprojekt tar sin utgångspunkt i Agneta Edwards bok "Bilderbokens mångfald och möjligheter" med tillhörande studiehandledning. Studiematerialet är utgångspunkten och vi växlar mellan teori och praktik vid våra träffar. Ett av målen med pilotprojektet är att förskolepersonalen ska utvecklas i sin roll och upptäcka bilderbokens betydelse och möjligheter i arbetet med barnen. Leder arbetet gör Anne Myllylä på Stadsbiblioteket:

Anne Myllällä

Anne Myllylä

Vi vill skapa ett ännu tätare samarbete mellan förskolorna och biblioteken och detta är ett led i det. Genom träffarna och nätverken stärks vi verkligen i det vi gör. Genom att jag deltar kan jag också lyssna in och känna vilka behov som finns, säger hon.

Marita Forss:

– Boken blir mer närvarande i utbildningen nu. Studiecirkeln ger verkligen fördjupade kunskaper hur vi kan använda den aktuella boken och andra böcker med barnen. Vi har börjat grotta ner oss och ser fram emot fortsättningen. Baronbackarna är ett område med många olika språk och alla barn ska få lyssna och samtala kring böcker. Det gynnar deras språkutveckling, säger Marita

Samarbetet mellan förskolan och biblioteket fortsätter i höst.

Även i Vivalla pågår en satsning i projektet som kallas "Viva språket". Målet är att barnen genom ökad läsning tidigt ska få tillgång till det svenska språket.

– Alla föräldrar med nyfödda barn kommer få en "Nyföddhetsbok" som är interaktiv och blir som en extra påminnelse om vikten av att läsa, säger Eva Carlbom.

Barn som läser en bok

Boken hela tiden i centrum

Förutom dessa två pilotprojekt står fortbildningsdagar, kompetensutveckling och samarbete med fler förskolor på agendan inför hösten. Boken är hela tiden i centrum och är ett viktigt verktyg i små barns språkutveckling.

Forskningen visar att läsningen för barn har gått ner och projektet jobbar hårt för att vända på trenden. Målet är att genom upplysning nå ut till föräldrar och andra viktiga vuxna med det viktiga budskapet om läsning med barn.

– En bok har så många vinster. Den är lågmäld och läsaren väljer själv tempo - en sida kan räcka. Samtalet och interaktionen mellan barn och vuxen är viktig och ger så mycket för barnets språkutveckling, avslutar Marita Forss.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Boken knacka på

"Knacka på" är gåvoboken som delas ut av BHV till alla åtta-månaders barn i länet som en del i länets Bokstarts arbete. Boken är viktig att knyta ihop i arbetet på förskolorna med de yngsta barnen eftersom den ger mervärde och trygghet i igenkännandet för barnen.

Fakta: Bokstartprojetet

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015 och det är Kulturrådet finansierar satsningen. Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år och har funnits sedan 2017. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola, familjecentral och logopedi som alla har ett uppdrag att jobba med barns språkutveckling.

Läs mer på Bokstart Örebro hos Region Örebro Län.

Senast uppdaterad:

Publicerad: