Ädelstenen öppnar ny avdelning för barn med extraordinära behov

Förskolan Ädelstenen i Lundby har i höst startat upp en ny verksamhet för barn med extraordinära behov. Avdelningen heter Rubinen och är den första i sitt slag i Örebro.

Lina-Pettersson-och-Maria-Ahl-på-förskolan-Ädelstenen-i-Lundby

Lina Pettersson och Maria Ahl på förskolan Ädelstenen i Lundby.

Det som främst slår mig när vi går in på Rubinen är att den är ovanligt sparsamt inredd. Inte särskilt mycket dekoration eller färg på väggarna och mindre pedagogiskt material än vanligt inom räckhåll – många hyllor gapar helt tomma. I övrigt ser det ut ungefär som på vilken annan förskoleavdelning som helst.

Inte oväntat finns det en tydlig tanke bakom detta.

– Vi vill att miljön här ska vara stimulerande men på ett lugnt sätt, förklarar Lina Pettersson, utvecklingspedagog på Lundby förskolor.

Därför har lokalytorna neutraliserats så att den fysiska miljön inte ska generera alltför många intryck hos barnen.

Ett av rummen är även inrett som avslappningsrum, med dämpad belysning, ambient musik och en akvariumprojektion längs ena väggen, något som ytterligare bidrar till avdelningens stilla helhetsintryck.

Avslappningshörnan-på-avdelningen-Rubinen

Avslappningshörnan på avdelningen Rubinen.

Sju barn, tre pedagoger

På Rubinen går idag endast sju barn, men ytterligare två tillkommer inom kort. Lina Pettersson berättar att ett tak är satt på sammanlagt tio barn, mot normalt upp till 21 på samma yta.

– I och med att det här är ett helt nytt sätt att arbeta och att vi i förväg inte vet vilka utmaningar barnen som kommer hit har och hur det kommer att påverka gruppsammansättningen, så har vi begränsat antalet platser, säger Lina.

Vad menas egentligen med "extraordinära behov"?

– Det finns inte någon mall huggen i sten eller någon checklista för det. Det handlar om barn som verksamheterna, specialpedagoger och habiliteringen, ser skulle må bättre i en mindre grupp med lugnare miljö och högre personaltäthet.

På Rubinen går idag barn med Downs syndrom, svårare autism och odiagnosticerade svårigheter, det vill säga kognitiva utmaningar som ännu inte är utredda. Barnens ålder spänner från ett till sju år.

På avdelningen arbetar sammanlagt tre pedagoger.

– Du måste vilja jobba här och ha den kompetens som krävs, gärna kunna teckenspråk eller TAKK, säger Lina.

En av pedagogerna som sökte och fick uppdraget är Maria Ahl. Hon berättar hur det kom sig.

– Anna Mill [rektor för Lundby förskolor] informerade att man fick söka och jag tyckte direkt att det lät SÅ spännande. Jag har någonstans alltid haft en tanke att vilja bli specialpedagog och har alltid tytt mig till de här barnen och velat ge dem lite extra. Innan jag gick lärarprogrammet jobbade jag som ledsagare och assistent.

Hon beskriver arbetet på Rubinen som både utmanande och roligt.

– Man får tänka på nya sätt, tvingas vända på sitt pedagogiska tänk för att möta de här barnen på bästa sätt.

Ingen isolerad verksamhet

Rubinen ligger i direkt anslutning till de andra avdelningarna på Ädelstenen. För att barnen ska få möjlighet att samspela med andra barn på deras egen utvecklingsnivå görs där täta besök.

– Hos oss får barnen möjlighet att träna på det de behöver och samtidigt bli inkluderade i övriga miljöer, förklarar Maria Ahl.

– Det blir en annan slags inkludering. Istället för att vara inkluderad i den andra gruppen hela tiden så hör man till Rubinen, tillägger Lina Pettersson.

Än så länge är dessa besök inte schemalagda utan pedagogerna styr upp besöken på egna initiativ. Lina och Maria berättar att formerna ännu inte har finslipats och att fokus just nu ligger på att barnen ska känna sig trygga på den nyöppnade avdelningen.

Stort intresse

Rubinen bekostas delvis av centrala medel och intresset är stort. Efter att vårdnadshavare har hört talas om verksamheten genom Barn- och ungdomshabiliteringen är det många som har blivit nyfikna och även besökt avdelningen.

Av de sju barn som nu går på Rubinen har endast två tidigare gått på Lundby förskolor, övriga barn kommer från andra delar av kommunen.

Kommer det att bli köbildning till Rubinen nu?

– Det ÄR kö, konstaterar Lina och Maria unisont.

Pedagog Örebro önskar Rubinen stort lycka till med det fortsatta arbetet!

/Jonas Gunnarsson

Tre-av-rummen-på-avdelning-Rubinen

Rubinens neutrala miljö ska skapa lugn.

Senast uppdaterad:

Publicerad: