Så väcker du barns intresse för matematik – redan i förskoleåldern

Att främja intresset för matematik redan i förskoleåldern är viktigt för barns matematiska utveckling senare i livet, menar Esther Levenson, professor vid Tel Aviv University i Israel och en av huvudtalarna på Matematikbiennalen 2024.

– Jag vill bidra till att väcka en kärlek för matematik, redan i tidig ålder, säger hon.

Esther Levenson

Esther Levenson betonar vikten av att involvera föräldrar i sina barns matematiska utveckling redan när barnen är små.

Vad handlar din föreläsning om?

– Min föreläsning har fokus på matematiska aktiviteter som kan genomföras för små barn i förskolan och tidig grundskoleålder. Forskning visar att små barn ägnar sig åt matematiska idéer och begrepp på egen hand – och att de med vuxen vägledning från lärare och föräldrar kan förbättra sin matematiska kompetens avsevärt. Studier visar dessutom att tidig matematisk kompetens är avgörande för att vara framgångsrik i skolmatematiken senare i livet.

– Jag kommer att berätta om aktiviteter som mitt forskningsteam och jag har genomfört tillsammans med förskolebarn i åldern fyra till sex år. Jag ska också ge exempel som visar hur barnen engagerar sig i dessa aktiviteter och vilka resonemang de använder när de utmanas med matematiska problem i olika sammanhang, som till exempel antal, geometri och mönsterbildning.

– Jag vill också lyfta lärarnas roll för att främja matematiskt tänkande och kompetensen hos små barn, och visa på olika möjligheter att involvera föräldrarna.

Vad är det viktigaste resultatet du kommit fram till i din forskning?

– Det finns mycket som är viktigt, så det är svårt att välja. Men ett viktigt resultat som mitt forskningsteam och jag har kommit fram till är att föräldrar själva upplever att deras engagemang i små barns matematiska utveckling är viktigt – och att de faktiskt är intresserade av att få vägledning från sina barns lärare. Det är ett resultat som öppnar för massor av möjligheter att stötta barnen.

Temat för Matematikbiennalen 2024 är "Tillsammans kan vi mer". Vad tänker du när du hör det?

– Att arbeta tillsammans får mig att tänka på vikten av professionell utveckling för förskollärare med fokus på matematisk kompetens och tänkande som kan främjas i tidig ålder. Här tror jag att det behövs fler möten mellan forskare och lärare ute på fältet. Jag hör ofta förskollärare berätta att de blivit förskollärare för att inte varit duktiga på matematik i skolan. Den dåliga känslan vill jag få bort – och i stället vill jag bidra till en kärlek för matematik, redan i tidig ålder. Sedan tror jag på att involvera föräldrar i sina barns matematiska utveckling, särskilt när barnen är små. Det kan verkligen bidra till att förbättra utvecklingen – och när lärare arbetar tillsammans med föräldrar går det att komma långt.

Vad är dina tre bästa tips till förskollärare för att främja barnens intresse för matematik?

  1. Utgå från barnens intressen och aktiviteter i vardagen som ger möjlighet att främja matematisk kompetens, som till exempel att låta barnen duka bordet eller dela en påse kakor med kompisarna. Sagostunden är ett utmärkt tillfälle att diskutera den matematik som finns i berättelser.
  2. Planera aktiviteter som är utmanade men ändå lekfulla. Om en aktivitet inte är tillräckligt utmanande kommer den att vara mindre intressant. Särskilt för små barn bör matematiska aktiviteter vara engagerande, involvera rörelse och ge barnen en känsla av framgång.
  3. Hitta en balans mellan de två punkterna ovan. Det gäller att ta vara på de möjligheter som uppstår i vardagen och samtidigt planera in särskild tid för matematiska aktiviteter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: