Utbildningssatsning på förskolornas lärplattform

Just nu genomgår förskolans rektorer och lärspridare en utbildning i lärplattformen Unikum. Syftet är att skapa en gemensam grund i kommunens förskolor och öka likvärdigheten bland användarna. Vi besökte ett utbildningstillfälle för att få veta mer.

Objektsspecialisterna Jenny Tahvanainen och Annie Jonasson leder utbildningssatsningen.

I kommunens förskolor ser användandet av lärplattformen Unikum lite olika ut. En del är väldigt trygga i de olika funktionerna medan andra använder systemet mer sporadiskt och är mer osäkra i användandet. För att öka likvärdigheten och kunskaperna satsar därför Förvaltning förskola och skola på ett gemensamt utbildningspaket som vänder sig till förskolornas rektorer, huvudlärspridare och lärspridare.

Förvaltningen vill att plattformen ska förenkla vardagen och tydligt visa hur lärandeprocessen ser ut för varje barn. Lärplattformen är också en viktig del i den digitala strategi som utarbetats.

"Stor efterfrågan från verksamheterna"

Anna-Karin Lindholm

Anna-Karin Lindholm

Anna-Karin Lindholm är lärspridare på Österängens förskola och deltar med stor nyfikenhet på utbildningen.

– Utbildningen är verkligen efterfrågad från oss ute i verksamheterna. Det har saknats en helhet och en likvärdighet i användningen och kunskaperna om Unikum.

I Anna-Karins roll som lärspridare ska hon nu föra vidare kunskaperna från utbildningarna till sina 14 kollegor på förskolan. Det hon kommer lägga tyngdpunkten är de nya funktionerna och de tips och ideér hon fått från utbildningsledarna och de deltagande kollegorna.

Anna-Karins rektor Johanna Gancarz sitter bredvid. Hennes uppgift blir att skapa förutsättningar för lärandet på förskolorna där lärspridarna spelar en viktig roll.

Har kommit olika långt

Johanna Gancarz

Johanna Gancarz

– Deltagandet gör att jag får en överblick och kan leda arbetet utefter det. Min förhoppning är att mina medarbetar blir ännu mer trygga i systemet och att likvärdigheten ökar. Som det är nu har man kommit olika långt.

Objektsspecialisterna Jenny Tahvanainen och Annie Jonasson håller i utbildningen och träffar grupperna vid två tillfällen, första gången är det mer fokus på teori och genomgång och den andra delen har tyngdpunkt på workshop.

Lärplattformen har en mängd användningsområden och används som en viktig del i framför allt i kommunikationen med vårdnadshavare. Men objektspecialisterna vill även visa på att det mesta kan samlas i plattformen – även intern arbete.

Vid utbildningstillfälle ett får deltagarna med sig en läxa hem. De ska jobba i en testmiljö för att bli säkrare på några funktioner i plattformen. Fortsättning följer sedan för gruppen i del två om några veckor.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: