Stöd till skolor – digitala nationella prov (DNP)

Skolverket har tagit fram stöd till huvudmän och skolor när det gäller genomförandet av digitala nationella prov (DNP). Under 2021 kommer olika stöd erbjudas.

Under 2021 kommer Skolverket att genomföra en mängd olika stödinsatser inför genomförandet av nationella digitala prov. En provtjänst kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd.

Under 2023 kommer sedan de första nationella digitala proven att genomföras. Ett hundratal skolor är för närvarande med i en försöksverksamhet kring digitala prov, syftet är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. 

Under 2021 kommer bland annat webbinarier och tekniskt stöd att erbjudas huvudmännen. Håll dig uppdaterad på på Skolverkets webb.

Senast uppdaterad:

Publicerad: