Pilotprojektet Discover By Örebro får en fortsättning

”Möjligheterna är oändliga”, ”ögonöppnare”, ”här får vi utmana oss”, ”eleverna växer”, ”vägen framåt”. Och: ”Det här får inte stanna med oss”. Det är några röster från deltagarna i utbildningsprogrammet Discover By Örebro. Och nu är det klart att pilotprojektet får en fortsättning.

– Discover by Örebro har förlängts över 2022 för att kunna tas emot på ett bra sätt i vår ordinarie linjeverksamhet. Utfallet under 2021 har varit mycket lyckat, men det återstår arbete med att utvärdera och anpassa modellen och arbetssättet så den blir hållbar för hela den kommunala verksamheten över tid. Jag ser fram emot att bredda uppdraget under 2022 så att fler målgrupper kommer få möjlighet öka sin digitala kompetens, säger Per Brogevik, digitaliseringsdirektör.

Ett lustfyllt sätt att öka kunskaperna i digitala verktyg och arbetssätt

Discover by Örebro är utbildningsprogrammet där medarbetare på ett tryggt och lustfyllt sätt får ökade kunskaper i digitala verktyg och arbetssätt. Det för att skapa en enklare vardag både för medarbetare och för medborgarna som Örebro kommun finns till för. Under pilotåret har grupper från förskola skola, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA), Förvaltningen för sociala insatser (FSI) och Kultur och fritid deltagit i i labbverksamheten i Discover Labs. Discover By Örebro har också skapat en digital talk show på temat digitalisering och hittat inspiration och samverkan från både andra kommuner, organisationer och näringslivet.

– De nya kunskaperna och arbetssätten som jag har fått med mig har helt förändrat vardagen för både mig och mina elever. Undervisningssituationen har blivit lugnare. Många elever är mer självgående och äger sitt lärande på ett helt annat sätt än förut. Måluppfyllelsen har också blivit bättre, säger Emil Nordlund, bildlärare på Sörbyängsskolan.

En metod och arbetssätt har tagits fram och under 2022 kommer arbetet nu att utvecklas, både i labbet och genom fler insatser som ska sprida kunskap och inspiration. Till exempel ett mobilt labb och tutorials.

Värdet att arbeta med ambassadörer

I utvärderingsenkäterna blir det tydligt att deltagarna känner sig lyssnade på och att metoden är ett bra sätt att fånga upp behov i verksamheterna. Andra exempel på lärdomar är värdet att arbeta med ambassadörer. Medarbetare som vill och är nyfikna kan sprida kunskaper vidare i verksamheten och stötta. Ett av många exempel på detta har varit där deltagare i labbet har visat andra lärare hur man använder Excel i matteundervisningen eller hur OneNote kan användas för att effektivisera hanteringen av uppgifter till elever. Under 2022 vill Discover By Örebro jobba ännu mer med ambassadörer och lyfta goda exempel och visa hur man på olika sätt kan hitta nya vägar i vardagen.

– Discover Labs handlar inte om att sätta alla på skolbänken och köra igenom 10 lektioner i Word eller Excel. Det handlar om att väcka intresse och eget driv, därför är våra sessioner en blandning av väldigt förberedd struktur och improvisation samtidigt. Med en stor dos inspiration och spaningar, säger Johan Cedermark.

– En annan framgångsfaktor är att deltagarna får uppleva och prova själva. Att få tid och möjlighet att testa något tillsammans som man kanske tror är svårt och sedan upptäcka att det inte är det utan att man lyckas, det är en stark känsla, säger Pernilla Gunnarsson, handledare i Discover Labs.

– Discover har gett lärare i olika ämnen möjlighet att tillsammans mellan skolor få prova digitala verktyg och program som kan användas i undervisningen och som de inte annars skulle ha möjlighet att prova. Jag tycker det är viktigt att vi vågar fortsätta att arbeta med ett prövande och innovativt arbetssätt och att fler skolor och lärare men även andra förvaltningar får vara med, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola.

Här finns mer information om arbetet och också Discover By Örebros talk show: orebro.se/discoverbyorebro

Sofia Sjöström, projektledare och kommunikationsstrateg, Örebro kommun

/Sofia Sjöström, projektledare och kommunikationsstrateg,
Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: