Objektspecialisterna stöttar dig i din nya digitala vardag

Ett gemensamt digitalt paket med läromedel och assisterande teknik finns på plats för kommunens förskolor och skolor. Objektspecialisterna inom digitalt lärande har haft en nyckelroll i arbetet.

Henrik Cassel, Emil Jansson, Annie Jonasson och Jenny Tahvanainen är kommunens objektspecialister inom digitalt lärande med fokus på pedagogiska verktyg.

I tidigare artiklar har vi beskrivit vad som ligger bakom kommunens digitala strategi när det gäller pedagogiska verktyg. Men hur har processerna sett ut mer konkret och vad kan du som jobbar i verksamheterna vänta framöver? Kommunens objektspecialister inom digitalt lärande har haft en nyckelroll i arbetet.

– Vi har jobbat med referensgrupper och utgått mycket från verksamheternas behov. När det gäller assisterande teknik har psykologer, specialpedagoger, kuratorer och habilitering deltagit i processen. När det gäller de digitala läromedlen har vi jobbat med lite större penseldrag och utgått mycket från vad som används ute i verksamheterna och vilka önskemål som finns samt att vi eftersökt läromedel som är heltäckande och kostnadseffektivt. Referensgruppen har främst varit våra huvudlärspridare som finns på alla skolor, berättar Emil Jansson, objektspecialist.

"Svårt att hitta heltäckande läromedel"

Ett digitalt gemensamt digitalt paket är levererat för kommunens förskolor och ett för grundskolor. Gymnasiet och vuxenutbildningen har ännu inget gemensamt läromedel men dock gemensamma avtal inom assisterande teknik.

– Det har varit svårt att få till ett läromedel som är heltäckande för precis alla. Nu har vi dock kommit en bra bit på väg med gemensamma läromedel inom förskola och skola, säger Henrik Cassel, objektspecialist.

– Redan i diskussionerna med referensgruppen för digitala läromedel togs det upp att det är väldigt svårt att få in alla ämnen och skolformer i ett läromedel. Till exempel ska vi se över en kompletterande breddning av läromedel när det gäller praktiskt/estetiska ämnen, något vi kommer att titta på efter implementeringsfasen, säger Jenny Tahvanainen, objektspecialist, som påpekar att avtalen kommer att skrivas kommungememsamt.

Just nu pågår implementering

En viktig del i arbetet nu är implementeringen av de nya digitala verktygen. Just nu pågår en utbildningsinsats i NE360 och mer är på gång. Utbildningarna hålls av företagen men längre fram kommer även mer lokala utbildningar kring den assisterande tekniken att erbjudas. En hel del utbildningar filmas dessutom och finns tillgängliga för de som inte är på plats.

Relevanta utbildningar för Örebro kommuns digitala verktyg hittar du här

Likvärdigheten har varit ett nyckelord i arbetet:

– Det vi sett i processen är att det ser väldigt olika ut i våra verksamheter när det gäller digitala verktyg. Vissa skolor har flera avtal och verktyg medan andra inte har något alls. En viktig utgångspunkt har därför varit likvärdighet för våra elever när det gäller digitala verktyg, säger Emil Jansson.

Objektspecilisterna i digitalt lärande jobbar nu hårt med inplementeringen av de nya verktygen men en viktig del är också att erbjuda en effektiv och bra support för alla som jobbar inom förskola och skola.

– Verksamhetens behov är vårt stora fokus. Vi objektspecialister försöker jobba ihop så mycket som möjligt med de gemensamma objektprodukter som finns i kommunen. Vi har jobbat fram tydliga riktlinjer för vårt arbete där stödet inte får vara personbundet men där vi ändå inte springer på samma bollar, avslutar Henrik Cassel.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Så här kommer du i kontakt med objektsspecialisterna:

– via Kommunsupport - Ring 2000 eller e-post kommunsupport@orebro.se.

– via E-tjänst:  https://serviceintern.orebro.se/IN350

Fakta: Digitala läromedel och assisterande teknik i Örebro kommuns förskolor

 • Friskis & Svettis: Mini-röris (planerad start under vt-22, datum ej klart)
 • NE:s kunskapstjänst (1 januari -22)
 • NE360, digitalt läromedel inom samtliga ämnen i grundskolan (1mars -22)
 • ILT (inläsningstjänst), Polyglutt med homeaccess (1mars -22)
 • Widgit online (mars/april -22)
 • Ritade tecken (mars/april -22)

Fakta: Digitala läromedel och assisterande teknik i Örebro kommuns skolor

 • NE:s kunskapstjänst (1 januari -22)
 • NE360, digitalt läromedel inom samtliga ämnen i grundskolan (1 mars -22)
 • ILT (Inläsningstjänst), Polylino, Begreppa samt inlästa läromedel (1 mars -22)
 • Widgit online (mars/april -22)
 • Ritade tecken (mars/april -22)

Senast uppdaterad:

Publicerad: