Objektspecialister i mer mogen organisation

Behöver du stöttning i användning av kommunens digitala system och program? Då är det kommunens objektspecialister du ska vända dig till. Organisationen har växt och sträcker sig numera över flera nämnder och förvaltningar. Vad är målet med deras arbete och hur jobbar de för att förenkla den digitala verkligheten för dig som pedagog?

Kommunens objektsspecialister, från vänster: Olle Melén, Håkan Cederqvist, Henrik Cassel, Jenny Tahvanainen, Emil Jansson, Peder Andersén och Jonas Undestam. Saknas på bilden gör Sofie Gullersbo och Annmarie Hesselbom

Användarna i kommunens IT-system står i fokus för objektspecialisterna i deras arbete. Målet är att förenkla och finnas som stöd för användarna i de olika digitala system som finns i kommunen. Tidigare bestod gruppen av ett fåtal personer men har till denna termin växt och täcker nu betydligt fler områden.

– Det känns som vi blivit en mer mogen organisation. Vi har haft mycket fortbildning tillsammans och är nu i en fas att saker faller på plats. Vi håller på att etableras och bli en tydlig organisation, säger objektspecilisten Emil Jansson.

Fokus på användningen

Gruppens uppgifter fokuseras på verksamheten och själva användandet av de digitala systemen. Digitaliseringsavdelningen ansvarar för de mer tekniska bitarna och de olika förvaltningarna har hand om vilka avtal och dylikt som ska finnas. En objektspecialist ska finnas som stöd och hjälp för dig som pedagog eller skolledare ute i verksamheten.

– Det är ett komplext arbete där det finns många viljor men jag är trygg med denna nya organisation, säger Olle Melén som leder gruppens arbete.

– Vi vill skapa en tydlighet mot användarna där man ska veta exakt var man ska vända sig när man får problem, fortsätter Olle.

Du kan nå objektspecialiserna via Kommunsupport eller via en e-tjänst på Intranätet. På Intranätet finns också en informationssida och olika guider. På Pedagog Örebro hittar du också information om gruppen och vi kommer även följa arbetet under året i några artiklar. Gruppen vill också jobba mer med nätverk där nyckelpersoner kan utbildas för att föra kunskapen vidare ute på sin arbetsplats.

Stora samarbetsvinster

En nyhet är att gruppen numera består av personer från flera nämnder och förvaltningar. Nu finns resurser från förskola upp till vuxenutbildning samlad, något som leder till stora samarbetsvinster då liknande utmaningar ofta dyker upp. Ett dilemma är att de olika verksamheterna har lite olika digitala system. Ett mål för framtiden är att se över användningen och eventuellt likrikta den i högre utsträckning.

– Just nu har vi till exempel olika digitala plattformar. Kanske är det inte det bästa. Kanske är det bättre med mer likriktning? Vi lever med ett arv från olika tidigare avtal. Ett mål är att kvalitetssäkra systemen och börja ställa frågor kring om alla system verkligen är nödvändiga, säger Olle Melén.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Så här kommer du i kontakt med objektsspecialisterna:

– via Kommunsupport - Ring 2000 eller e-post kommunsupport@orebro.se.

– via E-tjänst:  https://serviceintern.orebro.se/IN350

Objektspecialister

Olle Melén – KSF. Leder och samordnar arbetet.

Peder Andresén – FUFA.

Henrik Cassel – Campus Risbergska.

Håkan Cederqvist – KSF.

Emil Jansson – ESKA.

Jenny Tahvanainen – ESKA.

Jonas Undestam – Norrbyskolan.

Sofie Gullersbo och Annmarie Hesselbom – Komvux.

Uppdrag

  • Hårdvara, skolleverans och utköp av datorer.
  • Vuxenutbildningens digitala plattform Fronter.
  • Digitaliseringsutvecklare.
  • Grundskolans digitala plattform Its learning
  • Digitala prov verktyget Exam.net.
  • Förskolans digitala plattformar Tempus och Unikum
  • Lärplattor förskolan.
  • Skola 24
  • Vuxenutbildningens digitala system: Pro Capita.

Senast uppdaterad:

Publicerad: