Lärare och rektorer i Örebro kommun blir digitala pionjärer i Discover by Örebro

I dagarna har det varit kickoff för digitaliseringssatsningen Discover by Örebro, ett projekt där några av Örebro kommuns grundskolepedagoger och rektorer kommer att få genomgå ett antal lärlabbar, så kallade Discover Labs, med målet att med hjälp av digital teknik förstärka undervisningsmetoderna inom ämnena bild, matematik, musik, svenska och svenska som andraspråk. Pedagog Örebro fick ta del av ett första gemensamt möte där upplägget och tankarna bakom satsningen presenterades.

Håller i Discover Labs: Pernilla Gunnarsson och Mehdi Bouallala, pedagoger/handledare och Johan Cedermark, pedagogiskt ansvarig.

Lärlabbet startades av Trainstation i Vivalla för ett år sedan. Pedagogerna Pernilla Gunnarsson och Mehdi Bouallala anställdes i en satsning där det fokuserades på ämnena svenska och matematik. Ett samarbete med skolan inleddes där elevens val, studiegrupper och läxläsning genomfördes i den digitala miljön.

Samtidigt inleddes ett test av arbetssättet på Sörbyängsskolan där bildläraren Emil Nordlund fick kontinuerlig handledning av personal på Trainstaion samt tillgång till Trainstations material från deras lärportal.

– Undervisningssituationen har blivit lugnare. Många elever är mer självgående och äger sitt lärande på ett helt annat sätt än förut. Måluppfyllensen har också blivit bättre under detta år, säger Emil Nordlund.

– Efter det här lyckosamma året är det nu dags att skala upp detta, så vi får mer hjärnor som arbetar och fler blir delaktiga, säger Johan Cedermark, projektledare på Trainstation och pedagogiskt ansvarig för Labb-delen av Discover by Örebro, som går under namnet Discover Labs.

Skolan först ut

Skolan är alltså först ut som pionjärer i den nya satsningen Discover by Örebro. Ett 30-tal pedagoger (huvudlärspridare och ämneslärare) och rektorer kommer delta på ett antal lärlabbar på Trainstation under höstterminen. Lärandetillfällena är fokuserade på ämnena bild, matematik, musik, svenska och svenska som andraspråk. Pedagogerna ska ges möjlighet att testa, pröva och utforma ett digitalt lärande i sitt ämne som stärker deras undervisning.

För de pedagoger och skolledare som inte deltar i pilotprojektet kommer en mängd andra aktiviteter kopplade till projektet att genomföras. Inspirationsföreläsningar kommer erbjudas under hösten. En TV-serie kommer också spelas in där deltagarnas arbete dokumenteras. Arbetet kommer också lyftas upp via diverse kommunikationsaktiviteter i kommunen, bland annat kommer vi på Pedagog Örebro följa arbetet i en serie artiklar under hösten.

Häng med!

/Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Röster från några deltagande pedagoger och rektorer

Susanne Stridsman (pedagog, Gumaeliusskolan):
– Att få upptäcka och testa nytt är det roligaste. Ser också fram emot att träffa kollegor, lära känna dom och hitta samarbetsformer.

Lars Olov Ågren (IKT-pedagog, Stora Mellösa skola):
– Väldigt inspirerande. Det som känns extra bra är att detta ska utgå från ämnet och vara ämnesspecifikt - det har jag saknat i mycket annan fortbildning. Att få försöka, utveckla och pröva tillsammans med kollegor känns fantastiskt.

Ulrika Rendahl Attås (pedagog, Sörbyängsskolan):
– Det känns jätteroligt. Ser fram emot att hitta verktyg som underlättar för mig och kan göra inlärningsprocessen ännu bättre.

Anders Österberg (rektor, Gumaeliusskolan):
– Det här låter verkligen jättespännande. Som gammal matematiklärare tänker jag mest på det ämnet och hur man de digitala verktygen kan göra ämnet mer tillgängligt och roligt. Att digitalisera på ett naturligt sätt ser jag fram emot.

Irina Ek (rektor, Sörbyängsskolan):
– Det ska verkligen bli superspännande. Att skicka skickliga lärare till labbet: de kommer verkligen få ut så mycket och det kommer bli stora synergieffekter på deras arbete.

Senast uppdaterad:

Publicerad: