Så ska Örebro kommun främja elevers utveckling inom grundskolans fritidshem

Samma kvalitativa fritidsverksamhet, oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har. Det är målet när Förskole- och grundskoleförvaltningen inför flera nya utbildningspaket för medarbetare på fritidshem. Genom satsningen ska elever inom Örebro kommuns fritidshem få större möjlighet till en meningsfull fritid, oavsett var i Örebro eleven har sin placering.

Örebro kommuns fritidsverksamhet ska komplettera skolans uppdrag och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För att säkerställa det uppdraget inför Förskole- och grundskoleförvaltningen nya utbildningspaket för medarbetare från och med höstterminen 2024.

Jimmy Nordengren

Jimmy Nordengren

– Det är avgörande att varje elev, oavsett bakgrund, har tillgång till en kvalitativ och meningsfull fritidshemsverksamhet. Genom det nya utbildningspaket satsar vi på att säkerställa detta mål och ge våra medarbetare verktyg att växa och utvecklas i sina yrkesroller, vilket i sin tur höjer kvaliteten på fritidshemsverksamhet i Örebro kommun, säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd och rotelansvarig förskola och skola.

För medarbetare med lång erfarenhet inom fritidshem finns möjlighet att studera till legitimerad lärare i fritidshem. För medarbetare som saknar adekvat pedagogisk utbildning, finns i stället möjlighet att studera/validera sin kompetens och bli fritidshemsassistent. För den enskilde medarbetaren är detta en möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.

Ulf Aldén

Ulf Aldén

– Det här är ett viktigt initiativ som kommer resultera i medarbetare som i högre grad är trygga i sin kompetens och i sitt uppdrag. Att ha medarbetare med rätt kompetens är också en förutsättning för att skapa en mer likvärdig verksamhet, något som vi jobbar hårt för. Det ska inte spela någon roll var eleven går på fritids, det är vinningen här, berättar Ulf Aldén, verksamhetschef Grundskola.

Båda satsningarna innebär att de medarbetare som antas till en utbildning kommer att studera/validera sin kunskap samtidigt som de fortsätta att arbeta på sin nuvarande arbetsplats.

Satsningarna i korthet

Utbildningspaket till medarbetare som vill bli legitimerad lärare i fritidshem

Den här satsningen berör medarbetare som idag arbetar som fritidshemsassistent, fritidsledare eller fritidspedagog, och vill utbilda sig till legitimerad lärare i fritidshem. För att kunna söka utbildningen ska medarbetaren antingen ha arbetat minst 2 år och ha 30–45 högskolepoäng inom relevant område, eller ha arbetat inom fritids i 8,5 år. Här erbjuds möjlighet att under arbetstid utbilda sig till legitimerad lärare i fritidshem. Utbildningen sker via VAL (Vidareutbildning av lärare) på valfritt nationellt universitet.

De skolor som saknar behörig lärare i fritidshem eller har låg behörighetsgrad på fritidshemmet kommer prioriteras till utbildningsplatserna, för att skapa en större likvärdighet på våra fritidshem.

Kompetensutveckling för fritidshemsassistenter – Fritidshemslyftet

Den här insatsen berör medarbetare som arbetar som fritidshemsassistent idag, men saknar adekvat pedagogisk utbildning. Här får medarbetaren möjlighet att omvandla praktisk erfarenhet till formell grundkompetens och få en examen som fritidshemsassistent. I utbildningen, som sker på Campus Risbergska, ingår campusförlagda utbildningsdagar samt praktiska delar som sker på medarbetarens vanliga arbetsplats.

De nya utbildningsinsatserna, som kommer att starta under höstterminen 2024, finns tillgängliga att söka redan nu.

Mer information finns på Örebro kommuns intranät.

Har du frågor?

Kontakta Ulf Aldén, verksamhetschef Grundskola
019-21 13 33, ulf.alden@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: