Skolgårdslärande på Tybblelundsskolan

Rasten som en viktig del i elevernas lärande? Tybblelundsskolan har utvecklat sin utemiljö, satsat på rastansvarig personal och vill utveckla ett skolgårdslärande. Vi gjorde ett besök på skolan för att få veta mer!

Andreas Nordh Tybblelundsskolan

Fritidshemsläraren och rastansvarige Andreas Nordh vid ett av skolans uteförråd

Tybblelundsskolan stod klar 2018 – en fräsch, luftig och modern skola invändigt, men när det gällde utemiljön var den inte lika imponerande till en början. Några gungor och klätterställningar var allt som fanns – utemiljön gav knappast upphov till mycket rörelse och lek. Det saknades rastkultur och dessutom uppstod mycket konflikter bland barnen ute på rasten som sedan följde med in i klassrummet.

Fritidshemsläraren Andreas Nordh ville göra något åt saken och fick med sig skolans ledning på tåget. Andreas blev rastansvarig och fick tid att arbeta med dessa frågor i sin tjänst. En skolgård började byggas upp och en rastverksamhet där lek, rörelse och lärande blev centralt.

– Min tanke är att alla elvever ska äga skolgården, den ska vara allas arena. Det ska finnas många olika lekstationer och barnen ska känna sig trygga i alla miljöer. Det ska finnas ett skolgårdslärande som blandas in i leken, säger Anderas Nordh.

Fullt med möjligheter på skolgården

Hjärtat på en stora skolgården är de två förrådsbodarna där allt material förvaras. Här finns allt från olika spel och lekmaterial till bollar och racketar. I utemiljön finns bland annat gagabollplaner, bandyrink, fotbollsplaner, dansytor, lekplatser, basketplan och ett parkourområde.

Tybblelundsskolans skolgård

– Det är som natt och dag jämfört med 2019 när jag började på skolan. Nu finns det något för alla på rasten och det finns en helt annan struktur över rasterna och rastaktiviterna, säger Anderas och pekar på flera positiva effekter av den utvecklande skolgårdsmiljön.

– Det är betydligt mindre konflikter nu, både här ute, inne i klassrummen och på fritids. Dessutom tränas eleverna på det sociala samspelet här ute och överallt samspelar elever från olika årskurser, vilket också är positivt.

Vill utöka rastverksamheten ytterligare

Nästa steg för skolan är att utöka rastverksamheten så den blir ännu mer organiserad. Alla elever ska få ännu mer stöttning på rasten och målet är att också knyta en ytterligare en personal som ansvarig för rastaktiviterna.

– Rasten är en så stor del av elevernas skoldag. Här finns så mycket man kan göra för att utveckla elevernas lärande. Rast där eleverna springer av sig och personalen står med en kaffekopp i handen funkar inte längre, ler Andreas.

– Vi vill utveckla ett skolgårdslärande och rasterna ska vara en naturlig del i elevenas lärande och i deras tillgängliga lärmiljö.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: