Nätverksträff med fokus på skolornas trygghetsplaner

Den centrala trygghetsgruppen i Örebro kommun, anordnar nätverksträffar där kommunens skolor bjuds in. Denna gång var det skolornas trygghetsplaner som stod i centrum.

Temat för årets nätverksträffar är skolornas trygghetsplaner. Numera finns en tydlig systematik från huvudmannen kring hur arbetet med trygghetsplanerna ska se ut. De ska publiceras på respektive skolas hemsida och ska skickas in till ESKA (enheten för systematiskt kvalitetsarbete) för påseende. Dessutom fokuserar nätverksträffarna på detta för att ytterligare öka kvalitén på planerna.

Gustaf Brandell och Daniel Lundmark höll denna gång i nätverksträffen som fokuserade mycket på nätverkande mellan skolorna där just trygghetsplanerna stod i fokus. En kortare inledning med Örebro kommuns arbete i frågan och juridik kring trygghetsplanerna, hanns också med.

- Trygghetsplanerna ska inte vara några hyllvärmare utan vara ett bra verktyg för er ute i verksamheterna. Nyckeln är att trygghetsfrågorna måste drivas av viljan att hela tiden göra rätt, säger Gustaf Brandell.

Vanliga misstag när trygghetsplanerna upprättas, gick också igenom:

  • Kartläggning saknas
  • Analys av kartläggning saknas
  • Elevernas upplevelse i kartläggningen förenklas
  • Eleverna är inte delaktiga i analysen av kartläggningen
  • Insatser kopplas inte samman med kartläggning
  • Insatserna kommuniceras inte med eleverna

De deltagande skolorna på nätverksträffen: Sörbyskolan, Lundbyskolan, Hovstaskolan, Almbyskolan, Lillåns skola och Mellringeskolan, fick sedan i grupper diskutera kring skolornas trygghetsplaner. Målet är att få feedback samtidigt och samtidigt snappa upp tips och idéer som kan användas i den egna verksamheten.

Nätverksträffen var den tredje i ordningen denna termin och cirka 25 skolor har varit representerade. Tidigare terminer har man jobbat mycket med olika case nu var fokus trygghetsplanerna och att öka kvalitén där.

- Deltagarna värdesätter verkligen mötet med andra skolor mycket. De får godbitar att ta med till sin egen verksamhet. Samtidigt är det viktigt att alla idéer formas till något eget ute på skolorna, menar Gustaf Brandell.

Det är den centrala trygghetsgruppen som leder nätverksträffarna. Gruppen har vi skrivit om i tidigare reportage - som du hittar här!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Några röster från deltagarna - det här tar jag med mig från nätverksträffen när det gäller skolornas trygghetsplaner:

"Vi ska jobba med att förtydliga trygghetsplanen. Göra en förenklad version där vi också involerar barnen" Peter Andersson, Mellringeskolan som fick inspiration från Almbyskolan.

"De har jobbat mycket med strukturer och fått med sig vårdnadshavarna på ett bra sätt. Deras konsekvenstrappa är också intressant" Linn Eisler Almyskolan om Lundbyskolans plan.

"De delar upp arbetsuppgifter inom trygghetsteamet och bland personal på ett bra sätt" Ingrid Riddebäck om Almbyskolan.

"De har ett bra sätt att arbeta med ärenden" Helmina Pallhed från Almbyskolan om Hovstaskolans trygghetsarbete.

"De gör så mycket visuellt och tydligt i sin plan - det finns flödesscheman och bildstöd och också väldigt tydligt kring tjänsteanteckningar" Anna Frimodig Hershberg Hovstaskolan om Almbyskolans trygghetsplan.

"De har ett väldigt tydligt och bra årshjul och har involverat fältgruppen tidigt i sitt arbete" Fredrik Lundberg Lillåns skola om Mellringeskolans arbete.

Senast uppdaterad:

Publicerad: