Förstelärare och rektorer bjuds in till ny spridningskonferens om forskning och beprövad erfarenhet

Den 7 mars bjuder Förskole- och grundskoleförvaltningen in rektorer, biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor till en spridningskonferens för att sprida forskning och beprövad erfarenhet som sker inom forskningsvärlden och kommunens grundskolor. Anmälan är nu öppen.

En gång per termin

Spridningskonferensen utgör en del av förvaltningens nysatsning för att dela aktuell forskning och beprövad erfarenhet som pågår i forskningssammanhang och i grundskolorna.

En gång per termin kommer rektorer och biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor bjudas in till en spridningskonferens i syfte att lyfta frågor om vad som fungerar och varför och söka svar i erfarenheter och forskning.​

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör.

– Jag är verkligen glad att vi har kommit igång med seminarierna som är en av flera aktiviteter inom Handlingsplan för likvärdig skola som grundskolenämnden beslutat om. Att ge möjlighet att ses och tillsammans ha fokus på undervisningsutveckling, aktuell forskning och beprövad erfarenhet är ju avgörande för professionell utveckling och för att våra elever ska lyckas i skolan, säger förvaltningsdirektör Katarina Arkehag.

Hösten 2023 inleddes konferenserna av Inger Eriksson, universitetslektor på Örebro universitet och Venla Luukkonen, kommunlektor på Änglandaskolan. De berättade hur de arbetat med ett kartläggningsredskap med vars hjälp lärare gemensamt kan diskutera vad i deras undervisning som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas vidare. Du kan läsa en artikel om den konferensen på Pedagog Örebro.

Föreläsning av Christian Lundahl

På spridningskonferensen den 7 mars kommer Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, att föreläsa under titeln "Skola på vetenskaplig grund och det systematiska kvalitetsarbetet."

Christian Lundahl

Christian Lundahl, Örebro universitet. Foto: Jesper Mattsson

– Föreläsningen ger en fördjupad bild av motiven bakom en skola på vetenskaplig grund och diskuterar hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan länkas till det systematiska kvalitetsarbetet. Kring detta erbjuds både teoretiska perspektiv och praktiska exempel från pågående utvecklingsprojekt kring hållbar skolutveckling, säger Christian Lundahl.

Exempel från verksamheten presenteras

Under spridningskonferensen kommer också representanter från Almby skola och Engelbrektsskolan att berätta om pågående utvecklingsarbete på sina respektive skolor. Det kommer även ges utrymme för gruppvisa diskussioner.

Venla Luukkonen är den som kommer att leda konferensen, något hon ser fram emot:

– Alla som jobbar med en utvecklingsuppdrag behöver konstant ställa sig frågor om vad som fungerar och varför, och söka svar i erfarenheter och forskning. Det har saknats en plattform för förstelärarna att kunna träffas med varandra. Jag hoppas att de här konferenserna blir en möjlighet för dem att stärka sitt professionella engagemang och sin kompetens. Tanken är att man kan utbyta erfarenheter, reflektera över sin praxis och aktivt delta i diskussioner. Då kan man båda dela sin egen expertis men även dra nytta av andras insikter och idéer. I höstas vecka 44 var vi runt 100 personer tillsammans med förstelärarna och rektorerna – förhoppningsvis blir vi nu ännu flera!

Spridningskonferens om forskning och beprövad erfarenhet

Datum: 7 mars
Tid: 13.00–16.00
Plats: Engelbrektsskolan, aulan
Målgrupp: Rektorer, biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor

Har du frågor om konferensen? Kontakta Staffan Henningson.
staffan.henningson@orebro.se
019-21 62 54

Senast uppdaterad:

Publicerad: