Får stipendium för att koppla svensk läroplan till Minecraft

Varje år delar Lärarstiftelsen ut stipendiet Innovativt lärande i syfte att ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen på nya och innovativa sätt. Till årets stipendiater hör Martin Frisén och Venla Luukkonen på Änglandaskolan. Tillsammans planerar de att undersöka olika sätt att koppla Lgr22 till Minecraft Education.

Martin Frisén, förstelärare, och Venla Luukkonen, lärare, på Änglandaskolan.

Hej Venla och Martin! Grattis till stipendiet! Berätta, vad är det ni planerar att göra för pengarna?

– Det som finns i Minecraft Education idag är väldigt anpassat till den amerikanska läroplanen, men vi vill skapa en plattform där vi lägger upp lektioner som har anknytning till Lgr22. Vi tänker oss färdiga världar, som vi bygger och testar och som andra lärare sedan kan ladda ned och använda i sin undervisning, förklarar Martin Frisén.

– Förhoppningen är att andra gör likadant, att plattformen blir ett gemensamt nätverk för alla intresserade, säger Venla Luukkonen.

– Drömmen på sikt är att det blir ett community för Sverige, Minecraft Education Sverige. Det vore fränt! säger Martin.

Hittills testat tre teman

Martin Frisén är varm i kläderna när det gäller Minecraft. Han har använt applikationen i undervisningen under flera år. För att söka stipendiet Innovativt lärande teamade han ihop sig med arbetslagskollegan Venla Luukkonen, som nyfiket hakade på. Under det gångna året har de hunnit samarbeta kring tre olika teman, i NO, engelska och svenska.

I NO-undervisningen har eleverna fått genomföra systematiska undersökningar, som är ett gemensamt kunskapskriterium i flera ämnen. Det har exempelvis handlat om att med ljus som variabel undersöka hur vete växer under olika betingelser. Utifrån tre varianter av en Minecraft-miljö, en helt mörk, en annan med lite ljusinsläpp och en tredje med mycket ljusinsläpp, fick eleverna först göra sina egna hypoteser och sedan observera och dokumentera processen.

(Att göra något liknande IRL hade varit svårt i en 4-6-skola som saknar labbsalar och har många elever i varje klass. Men digital simulering i Minecraft gör det alltså möjligt.)

I engelska har eleverna fått ta fram fakta om varsitt engelskspråkigt land och sedan skriva vykort i Padlet (en webbaserad samarbetsplattform för att skapa virtuella anslagstavlor). Eleverna fick därefter återskapa varsin sevärdhet från landet ifråga i Minecraft och sedan spela in en guidad tur på engelska. Efteråt kunde lärare och klasskamrater vandra runt i Minecraft samtidigt lyssna till elevens berättelse om sevärdheten.

I svenska har eleverna fått göra en beskrivande text av en åkattraktion som de själva hittat på. Utifrån beskrivningen har de sedan fått bygga upp attraktionen i Minecraft. Avslutningsvis har var och en fått presentera sin bana för klassen (promenera genom den direkt i Minecraft och samtidigt förklara för åhörarna hur attraktionen går till).

Venla och Martin betonar att deras användning av Minecraft i klassrummet inte handlar om spelande utan om planerad undervisning. Oftast kombinerar de den verkliga världen med Minecraft-världen. Teoretiska genomgångar i klassrummet varvas med praktiska experiment i Minecraft.

– Vi använder inte ens ordet 'spela'. Vi använder Minecraft som ett annorlunda och roligt sätt för eleverna att lära och visa sina kunskaper, säger Martin.

Duon menar att det är fullt möjligt att använda Minecraft Education i alla ämnen och att det lämpar sig lika bra för kortare lektioner som för mer omfattande projekt. De tipsar även om att supporten alltid finns nära till hands i klassrummet:

– Eleverna är experter. Vi låter alltid några av dem testköra för att leta buggar och kryphål som vi kan åtgärda innan vi använder materialet fullt ut, berättar Martin.

Med stipendiet i ryggen kommer Venla och Martin nu att kunna utveckla och dela beprövade Minecraft-miljöer i ännu högre utsträckning. För att ytterligare underlätta för andra lärare kommer det i varje värld att finnas instruktioner för inställningar man kan göra för att optimera användningen och undvika eventuella svårigheter.

Många användningsområden

Att det finns många tänkbara användningsområden för Minecraft i skolan framgår tydligt när man lyssnar till Martin och Venla.

När Eklundaskolan för en tid sedan inhystes på Änglandaskolan i samband med en renovering fanns exempelvis inte rum för alla klasser inför sommaravslutningen. Då byggde man helt enkelt upp en virtuell version av skolan i Minecraft, där alla fick plats. För att kunna fira riktigt ordentligt passade man också på att bygga upp en nöjespark utanför skolan. Rent praktiskt gick det till så att alla elever samlades på skolan en kort stund i början av dagen (IRL), därefter firades avslutningen i Minecraft.

Även skolval på Änglandaskolan har genomförts i Minecraft. Då byggdes valstugor upp på den virtuella skolgården, eleverna tilldelades varsitt röstkort och kunde gör sina val direkt i applikationen.

– Det går att göra otroligt mycket! Vi ser väldiga vinster med detta, konstaterar Martin.

Avslutningsvis, har ni några tips till lärare som vill komma igång med Minecraft i undervisningen?

Venla: Ta hjälp av eleverna! Man behöver inte själv vara expert.

Martin: Var nyfiken och våga prova själv! Det är som allting annat, man måste investera lite tid för att bli bra på något.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Nytt nätverk: Minecraft Örebro

Minecraft Örebro är ett Team dit intresserade pedagoger från förskola - gymnasiet kan ansluta för att dela sina erfarenheter eller lära sig nya.
Fyll in din ansökan till nätverket här.

Minecraft Education i korthet

I Minecraft Education kan elever och lärare skapa och utforska virtuella världar tillsammans. De kan bygga strukturer, lösa problem och samarbeta för att uppnå olika mål. Till exempel kan de konstruera historiska monument, undersöka geometriska koncept eller simulera vetenskapliga experiment.

Licens för barn, elever och lärare i Örebro kommun

Alla barn, elever och lärare i Örebro kommun har åtkomst till Minecraft Education. Applikationen finns för nedladdning i Software Center. Inloggning sker med e-postadress och befintliga lösenordet för datorn/M365.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: