Så kan Minecraft bidra till en inkluderande och lärorik undervisning

Ett 40-tal nyfikna pedagoger samlades på Örebro slott för att lära sig mer om Minecraft i undervisningen. Hur kan det populära spelet skapa inkluderande och lärorika undervisningsprojekt?

András Frohm, (till vänster) deltog på fortbildningsdagen om Minecraft Education. Han ser stora fördelar med att använda spelet i undervisningen.

KOD-center, Microsoft och Advania arrangerade tillsammans fortbildningsdagen "Slottshacket" om Minecraft Education på Örebro Slott. Deltagarna fick inspiration, tips och idéer hur Minecraft kan användas i undervisningen. Pedagoger i Örebro kommun har tillgång till spelet genom licensavtalet med Microsoft. Ladda ner och logga in med din E-postadress och du är igång, samma sak gäller för eleverna.

Jerker Porat från Microsoft är noga med att påpeka att det gäller att ha rätt "mindset" när vi använder Minecraft i undervisningen.

- Vi får acceptera att eleverna kan betydligt mer än pedagogerna. Eleverna ligger helt enkelt före. Däremot kan pedagogerna stå för ramarna och den pedagogiska idén, menar han.

Väl inne i spelet är det bara fantasin som sätter gränser. Under dagen visas flera världar i spelet upp: Tänk dig en NO-lektion där hjärtat ska gås igenom. Gör ett hjärta i Minecraft - visa de olika delarna och lägg till information som eleverna kan ta del av. Följ artärer och vener eller varför inte en alveol och se hur gasutbyte sker. Ett annat exempel kan vara i SO där eleverna ska göra olika uppdrag i ett samhälle. Demokratifrågor och politisk organisation blir frågor som berörs i spelet där samarbete krävs för att lyckas.

Bra diskussioner

- När jag har kört detta med en årskurs fyra har det blivit mycket bra diskussioner och otroligt mycket kommunikation mellan grupperna. Så de sitter verkligen inte bara vid sin dator utan rör sig i klassrummet och diskuterar saker i spelet med varandra, säger Martin Frisén från KOD-center som är en av arrangörerna.

Känner du att det är svårt att komma igång så finns färdiga mallar att använda som fungerar bra i flera ämnen och ämnesområden.

Minecraft-gubbar

Minecraft-figurer i 3D-utskrift

Vi träffar också flera pedagoger som vill lära sig mer om hur Minecraft fungerar i undervisningen.

Dan Tran jobbar på Vivallaskolan och ser väldigt många bra användningsområden för Minecraft:

- Det finns oändliga möjligheter och sådana här tillfällen ger mycket inspiration, säger han och nämner ämnen som SO, NO och matematik som givna ämnen att starta med.

Ser stora vinster

András Frohm är lärare på Mosjö skola F-3. Han ser också stora vinster med att använda spelet i undervisningen:

- Som lärare har man så mycket gratis eftersom eleverna kan spelet så bra redan. Minecraft blandar fantasin med något kreativt och det blir ofta roliga och konstruktiva lektioner.

Under fortbildningsdagen bjöds också deltagarna på ett mingel där en tipspromenad och en femkamp i Minecraft-miljön stod i centrum.

- Vårt mål är att flera pedagoger ska börja använda Minecraft i sin undervisning. Det finns så många användningsområden och möjligheter, avslutar Martin Frisén från KOD-center som också finns tillgängliga om skolor vill ha mer fortbildning i Minecraft.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: