Välkomna till Ekängens förskola!

Ekängens förskola

Här får ni följa vår resa mot våra gemensamma mål. Vi jobbar med språk, naturvetenskap och teknik som ett övergripande tema över huset över hela året på alla våra fem avdelningarna. Hur temat arbetas med skiljer sig såklart från avdelning till avdelning, eftersom vi alltid utgår från barnens intresse, kunskaper och ålder. Så välkomna in och följ oss i våra pedagogiska fotspår mot gemensamma mål här kommer ett litet smakprov på vad bloggen kommer bjuda på!

Dokumentation på väggen

Stjärnfallet

På vår yngsta avdelning Stjärnfallet jobbas det mycket med spindlar. Detta är något som fascinerat barnen under en längre tid. Från att till en början kalla alla småkryp för spindel, har de nu studerat spindlar. Vad kännetecknar en spindel? Hur många ben har en spindel? Vad äter en spindel?

Vattenfallet

På avdelningen Vattenfallet är barnen 2-4 år. Här jobbas det just nu med vatten. Våra erfarenheter visar på att vatten i olika former fascinerar barn i alla olika åldrar på förskolan. Syftet med temat är att ge barnen rika tillfällen att utforska vatten i alla dess former genom lek och experimenterade samt att få möjlighet att upptäcka vattnets olika egenskaper.

Dokumentation på väggen

Solkatten

På solkatten går barnen som är 2-4 år och är just nu superintresserade av siffror, bokstäver och sagor. Deras projekt heter "Det var en gång…" Inom projektets ramar kan vi verkligen fånga barnens intresse för sagan om Bockarna Bruse. Barnen leker, skapar, målar och sjunger bockarna bruse. Vi pratar om olika begrepp som liten, mellan, stor, över, under, på. Hur ser bockarna ut? Hur många horn har de? Barn har ett stort intresse för att skriva så vi pratar om ”våra” bokstäver, vilken bokstav börjar vårt namn med? Hur många år är jag? Vilken siffra? Känner vi igen några andra bokstäver? Vi sorterar och jobbar på att lära oss känna igen vårt eget och kompisarnas namn.

Vindsnurran

På vindnurran jobbar de för fullt med Bee-bot. Vår lilla programerbara robot. De har använder Bee-bot i läroplanens alla delar. I dessa mellotider håller de på att fila på en sång om bee-boten? Möjligtvis blir det årets sommarplåga men iallefall blir det vindsnurrans. De har skapat små bee-bots i lera och ritat egna mattor till bee-boten.

Kristallen

Även på Kristallen jobbar vi med vår programmerade robot, Bee-bot, som ser ut som ett litet bi! Barnen kan själva programmera roboten och de gör sina egna mattor. Barnen programmerar också varandra och pedagoger för att tydligt se vad som händer när vi styr varandra på samma sätt som vi styr bee-boten med knapparna. Barnen skapar bee-bots med olika typer av material.

 

Det här var ett litet smakprov på våra projekt här på Ekängen. Fortsätt gärna följa i våra pedagogiska fotspår för större inblick i projekten under året!

Senast uppdaterad:

Publicerad: