Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Hur jobbar Ekängen med Fundif – Flerstämmig undervisning i förskolan?

Hur jobbar Ekängen med Fundif – Flerstämmig undervisning i förskolan?

Ekängens förskola deltar för närvarande i projektet FUNDIF, Flerstämmig undervisning. I detta inlägg beskriver Anna och Karin hur de tar med sig lärdomar från projektet in i undervisningen.

I oktober var Anna och Karin på det andra Fundif seminariet. Vi började med en genomgång av vad som kommer hända de tre kommande åren. Vi kommer att få prova på olika undervisningsmetoder under de 3 kommande åren med olika ingångar så som musik, motorik, naturvetenskap-Kemi, Matematik-Programmering med mera Det var skönt att äntligen få en större förståelse för vad vårt framtida arbete i programmet kommer att innebära. Tillsammans med förståelsen väcktes också en ännu större nyfikenhet och förväntan inför vår första undervisningsmetod som går under namnet Learing study.

Vi fick sedan inspireras av en föreläsning om Musikundervisning i förskolan-vad kan det vara? Med Ylva Holmberg. Hon la stor vikt vid de didaktiska frågorna Vad undervisar vi i musiken? Hur undervisar vi? För vem? Och framför allt varför? Vad har vi för mål med vår musikundervisning? Att undervisa i musik och inte endast använda musik som en form att undervisa i. Till exempel att vi använder musik för att nå mål i läroplanen inom språk.

Aha-upplevelse

Vi kom ifrån seminariet med en aha-upplevelse och en känsla av att här kan vi utmana oss och verkligen bli bättre på att jobba med musikens olika byggstenar och inte enbart använda musiken som ett sätt att nå t.ex. de språkliga målen i läroplanen. För oss var det verkligen en utmaning att undervisa i musik. Där undervisningen skulle vara ämnet musik och inte använda musiken som en form för att undervisa.

Det sättet som skulle användas för att undervisa i Musik och Motorik/Rörelse var ett Didaktiskt informerat undervisningsupplägg som bygger på att i cykler samplanera-genomföra-samvärdera undervisningssituationen.

Tillsammans gjorde vi en samplanering vilket innebär att vi tillsammans planerade undervisningstillfället. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem?

Vad ska undervisas? Hur ska det undervisas? Vem Ska undervisas? Varför ska det här undervisas?

Vi planerade att vår undervisning skulle bygga på att introducera barnen i olika musikaliska termer. Termerna vi valde var: Takt och Tempo. Till vår hjälp använde vi projektorn och projicerade ett hav med hajar. Samtidigt som vi spelade sången Baby Shark, som de flesta barnen är väl förtrogna med. Barnen fick bjällror på fötterna och sen gick vi i takt till musiken.

Vi kände och hörde hur musiken ökade i tempot och vi fick gå fortare för att hålla samma takt. Vi kom även in på termer som starkt och svagt beroende på hur hårt eller hur löst vi stampade med fötterna eller klappade i händerna. Efter slutförd aktivitet gjorde vi tillsammans en samvärdering som innebär att vi tillsammans utvärderar aktiviteten. Samvärderingen skall bygga på en utvärdering av oss som pedagoger. Vad gjorde vi för att undervisningen blev lyckad eller vad hade vi kunnat göra bättre. Vad var det i vårt agerande eller planerande som gjord att undervisningssituationen blev som den blev.

Efter jul var det dags igen: Den här gången i motorik och rörelse.

Arbetet lades upp på samma sätt. Vi gjorde en samplanering som denna gång landade i en hinderbana med ett agentnät i början. Syftet med denna hinderbana var att barnen skulle få öva sin kroppskontroll, koordination och kroppsuppfattning. Efter detta genomfördes hinderbanan av väldigt spända och engagerade barn och efter genomförandet skedde en samvärdering.

Detta är ett ämne som vi båda känner oss trygga i och har ett stort intresse av. Den var också mer bekant för barnen som är vana vid hinderbanor. Det vi kunde uppleva här var att vi hade lite svårare att få fram begreppen till barnen vad det var de övade på till exempel koordination eller kroppskontroll.

Det har varit utmanande och spännande att testa på det här undervisningsupplägget, nu ser vi fram emot att få sprida det till våra kollegor! Vi ser även fram emot nästa undervisningsmetod som är Variationsteoretiskt undervisningsupplägg. Mer om det en annan gång…

/Anna Rohlén och Karin Johansson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se